DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ministerstvo vnútra začínalo v roku 2012 niečo málo okolo 30, dačo cez 30 000 zamestnancov. A nás a svoje náklady režijné malo na úrovni 202, 210 miliónov eur. Dnes máme 51 000 zamestnancov a režijné náklady sú na úrovni 210 miliónov eur. Čo to teda znamená? Áno, zamestnanci nám vstúpili, náklady nám ostali rovnaké.

Kalinák vs. Žitnanská o uteceneckej kríze a reforme ESO - 09.11.2015
Neoveriteľné

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008
obsahuje informácie o vývoji počtu zamestnancov vo verejnej správe a nákladov na ne. Hlavná kniha dokumentu (.pdf) uvádza počet pracujúcich vo verejnej správe (subjekty verejnej správy sú určené Štatistickým úradom SR) 337 694 v roku 2013 a 404 158 v roku 2015 (Hlavná kniha, s. 42). Z týchto zamestnancov bola podstatná časť financovaná zo štátneho rozpočtu, a to 219 010 v roku 2013 a 220 695 v roku 2015.

V tabuľke sú uvedené jednotlivé sektory štátnych rozpočtových organizácií s počtami zamestnanocv a mzdovými nákladmi na ne (údaje prevzeé s Návrhu na rozpočet, s 44).Tieto údaje hovoria stále o štátnej správe (resp. štátnych rozpočtových organizácií), kým minister hovoril o zamestnanoch ministerstva vnútra. Návrh rozpočtu uvádza (s. 62) iba výdavky na mzdy a odvody (osobné výdavky), ktoré sú financované zo zložky Ministerstva vnútra. Z tejto zložky sú financovaní okrem zamestnancov ministerstva aj napr. príslušníci Policajného zboru, preto ani na základe týchto údajov nemôžeme overovať tvrdenie ministra.

Ako ďalší zdroj informácií môžeme používať webovú stránku cenastatu.sme.sk, kde sú pozbierané údaje o výdavkoch a príjmoch štátu (verejnej správy) a figurujú tu údaje aj o počte zamestnancov jednotlivých ministerstiev a mzdové náklady. V roku 2012 podľa údajov (podľa skutočných, nie rozpočtových) malo Ministerstvo vnútra 33 941 zamestnancov a  náklady na ne predstavovali 591,73 milliónov EUR. Oproti tomu, údaje z roku 2015 (sú k dispozícií len údaje z rozpočtu, ešte nie skutočné) ukazujú 50 477 zamestnancov Mnisterstva a náklady na ne vo výške 837,66 milliónov EUR. Údaje na citovanej stránke znamenajú celkové zdové náklady, tzn. aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní. Iba každé deviate euro dostanú priamo zamestnanci. Podľa týchto údajov teda minister uvádzal správne čísla, keď hovoril o počte zamestnancov v roku 2012 a 2015, ale už sa mýlil pri údajoch o nákladoch na ne.

Hodnotíme výrok ministra ako neoveriteľný, lebo podľa dôveryhodných zdrojov (Návrh rozpočtu) sme neboli schopní dokázať ani vyvrátiť tvrdenie ministra.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.11.2015
success
error