DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

...takisto tí (Grécko a Taliansko, pozn.) by mali v maximálnej miere zlepšiť ochranu schengenskej hranice, pretože tam prvýkrát zlyhala schengenská hranice a tam sa vytvorili diery a ako keby tie krajiny rezignovali na ochranu hraníc.

Jurinová vs. Pellegrini o zahranicnej politike, športe a konferencii Tech Match - 21.10.2015
Zavádzajúce


Je pravdou, že od začiatku roku 2015 do októbra vstúpilo do Európy stredomorskou a balkánskou trasou vyše pol milióna ľudí. Štáty EÚ a Schengenského priestoru spolupracujú pri ochrane vonkajších hraníc a preto ochrana talianskej či gréckej je do určitej miery vecou všetkých členských štátov EÚ a Schengenu. Je tým pádom zavádzajúce obviňovať zo zlyhania len Taliansko a Grécko v situácii, kedy existuje medzi členskými štátmi EÚ a Schengenu kooperácia pri ochrane spoločných vonkajších hraníc. Tie má na starosti agentúra FRONTEX.  V súvislosti s rozpočtom FRONTEX-u sa však hovorí o podfinancovaní, čiže vyčlenení nedostačujúceho množstva prostriedkov, čo je otázka týkajúca sa všetkých členských štátov. Taktiež hovoriť o rezignácii v prípade Talianska nie je pravdou, pretože talianska vláda financovala od roku 2013 do 2014 finančne nákladný program Mare Nostrum na zabránenie tragédií spojených s migračnou krízou. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Migranti prichádzajú do Európy niekoľkými trasami. Jednou z najčastejšie využívaných trás je cez Stredozemné more do Talianska, resp. na ostrovy Talianska. V rokoch 2011 až 2013 touto cestou prichádzalo do Európy najviac ľudí. V roku 2014 podľa údajov Frontexu (.pdf, s. 18) prišlo takto viac ako 170 000 ľudí, pričom toto číslo predstavuje 60 % z celkového počtu migrantov v roku 2014. Ďalšou populárnou trasou je východná stredomorská cesta z Turecka do Grécka, Bulharska alebo na Cyprus. V roku 2014 sa podarilo zdokumentovať 50 800 ľudí, čo predstavuje 18 % z celkového počtu prichádzajúcich migrantov do EÚ a znamená nárast oproti roku 2013. Tento nárast sa vysvetľuje s nárastom využitia trasy cez Egejské more (v roku 2013 sa tu detekovalo 11 829 ilegálnych prechodov, v roku 2014 už 43 377). Dá sa preto povedať, že od roku 2014 do Grécka prichádza stále viac ľudí, ktorí si volia cestu cez Egejské more. Podľa dát Frontexu (.pdf, s. 20) počet migrantov, ktorí sa dostali do Grécka alebo Bulharska cez hranice s Tureckom v roku 2014, je dokonca nižšia než v roku 2013: 12 262 v 2013 a 5 938 v 2014. Na základe štatistík Frontexu (.pdf, s. 16) je možné povedať, že od roku 2014 počet prichádzajúcich ľudí skokovito narástol, na druhej strane, tieto trasy stále boli využité migrantmi, len nie tak intenzívne.

Od začiatku roku 2015 (do 1.10.2015) vstúpilo do Európy vyše pol milióna ľudí cez stredomorské trasy (Grécko, Taliansko), čo predstavuje už viac než dvojnásobok oproti roku 2014.

Monitorovanie Stredozemného a Egejského mora s cieľom detekovania migrantov bolo a je zabezpečené programami Hermes, Poseidon a Triton. Program Hermes sa začal v roku 2011 na žiadosť Talianska. Cieľom je kontrolovať Stredozemné more medzi Talianskom a severnou Afrikou a chrániť tým hranice Schengenského priestoru. Operácia Poseidon (.pdf) má chrániť grécke a schengenské hranice, aj monitorovať Egejské more. Operácia Triton sa začala v roku 2014 potom, ako bol skončený program Mare Nostrum talianskej vlády. Mare Nostrum bol program na zabránenie tragédií, ktoré boli čoraz častejšie v dôsledku nárastu migrácie. Program trval rok, a vládu stál každý mesiac 9 miliónov EUR. Operácia Triton je už program Frontexu, ale Slovensko pri vzniku neponúklo pomoc tomu programu. 23. apríla 2015 sa zvýšil rozpočet pre operáciu Triton, na dva roky (2015-2016) má 120 miliónov EUR, to znamená približne 2,9 miliónov EUR na mesiac. Pred týmto rozhodnutím celoeurópsky program nedisponoval s takým rozpočtom ako program Mare Nostrum, projekt jedného štátu.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2015
success
error