DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Hovorila to (pozn. kritika novely Trestného zákona) európska prokuratúra, hovorila to rada prokurátorov, nakoniec aj Európska komisia a nakoniec aj Ústavný súd to pozastavil.

30.06.2024
Pravda

Vládna koalicia prišla koncom roka 2023 s novelou, ktorej cieľom bolo zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a viaceré zásadne zmeny Trestných kódexov. Európska komisia, Európska prokuratúra aj Rada prokurátorov adresovali vláde svoje obavy pred chystanými zmenami. Ústavný súd neskôr pozastavil účinnosť častí týkajúcich sa zmien v Trestnom zákone. Výrok Michala Šimečku preto hodnotíme ako pravdivý.

Poslanci v parlamente schválili 8. februára novelu Trestného zákona. Nová úprava mala priniesť zmeny vo vymedzení spáchanej škody a dĺžke premlčacích lehôt. Menila sa aj výška sadzieb pri trestných činov spáchaných verejným činiteľom, hospodárskych a majetkových trestných činoch. (.docx, str. 12, 13, 26). Prijatie novely taktiež viedlo k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry.

Ústavný súd na návrh prezidentky a opozičných poslancov vydal uznesenie, na základe ktorého pozastavil okrem iného účinnosť zmien v Trestnom zákone, vrátane zmien týkajúcich sa ekonomických trestných činov. Naopak Ústavný súd vyhodnotil, že  časť novely odkazujúca na zánik Úradu špeciálnej prokuratúry pozastaveniu účinnosti nepodlieha.

Novela bola ešte pred jej prijatím kritizovaná z viacerých strán. Európsky prokurátor Ján Novomestský zastupujúci Slovenskú republiku na Európskej prokuratúre (EPPO) v rozhovore pre portál Euractiv uviedol, že EPPO, je nútená sa vyjadriť negatívne k prijatej novele Trestného zákona, pretože zasahuje do jej činnosti a obmedzuje vyšetrovanie trestných činov ohrozujúcich alebo poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.

Hovorkyňa EPPO zas vyslovila obavy z toho, že zníženie trestov za korupciu ovplyvní aj účinnosť ochrany eurofondov pred zneužitím, čo môže byť aj dôvodom na ich zmrazenie.

V decembri 2023 vydala k zmene Trestného zákona stanovisko aj Rada prokurátorov. Vo svojom vyhlásení píše, že „zásadne nesúhlasí so zvoleným legislatívnym postupom zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a presunúť jeho agendu na krajské prokuratúry. Sme presvedčení, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry by viedlo k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii,“ píše sa v stanovisku

Európska komisia zaslala Slovensku v súvislosti so zmenami v trestných kódexoch niekoľko listov, ktorými vyjadrila obavy nad  priamym negatívnym vplyvom na právo EÚ a jej finančné záujmy. Európska komisia v listoch Slovensko dokonca varovala, že môže prísť o peniaze z Európskej únie. Vzhľadom k tomu, že proces prijímania nebol ukončení, Európska komisia situáciu stále pozorne sleduje.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2024
success
error