DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Števulová

PS

Sú tam napr. podmienky (pozn. v novom zákone o RTVS), ktoré vylučujú súčasného riaditeľa, aby vôbec znova kandidoval na túto funkciu alebo kandidoval na funkciu člena rady, pretože takýto človek alebo teda členom tejto rady nemôže byť človek, ktorý absolvoval osobný bankrot.

08.05.2024
Pravda

Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase obsahuje podmienku týkajúcu sa osobného bankrotu. Súčasný riaditeľ RTVS, ktorý v minulosti absolvoval osobný bankrot, je na základe týchto podmienok vylúčený z kandidatúry. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba, podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Súčasný riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj mal vypísaný konkurz o oddlžení 29. mája 2020. Dlh súvisel s pôžičkou na záchranu rádia Twist, za ktorú ručil vlastným majetkom.

Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov, ktorý vláda schválila 24. apríla 2024 uvádza, že:

„Za člena rady možno vymenovať alebo zvoliť odborníka […], voči ktorému nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o jeho oddlžení podľa osobitného predpisu […]” (§ 12 ods. 1);

a

“Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá […] spĺňa podmienku, že voči nej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o jeho oddlžení podľa osobitného predpisu” (§ 12 ods. 1 b).

Podmienky nového zákona teda súčasného riaditeľa RTVS vylučujú z možnej kandidatúry na člena rady a generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.05.2024
success
error