DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Ja len doplním, že v tomto pán Korčok je minister súčasť vlády, dokonca bol súčasťou našich všetkých vlád aj všetkých, ktoré tu ešte existovali od vzniku Slovenska.

Prezidentské voľby 2024: Korčok vs Pellegrini 28. 3. 2024 v RTVS - 28.03.2024
Nepravda

Ivan Korčok nebol súčasťou všetkých vlád od vzniku Slovenskej republiky. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako veľvyslanec alebo hovorca. Ako štátny tajomník ministerstva zahraničia pôsobil v rokoch 2002 - 2005 za vlády Mikuláša Dzurindu a 2015 - 2018 za vlády Roberta Fica. Vo vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera pôsobil ako minister zahraničných vecí od roku 2020 do roku 2022. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci sa  podľa ústavy skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. 

Podľa zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v čase neprítomnosti ministra zastupuje štátny tajomník. Na základe tohto istého zákona sú poradnými orgánmi vlády splnomocnenci, Legislatívna rada vlády, Hospodárska rada vlády, Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu, pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pre rodinu a demografický vývoj a pre vedu, techniku a inovácie. Okrem toho môže byť poradným orgánom vlády jej člen, štátny tajomník, volení a vymenovaní funkcionári orgánov verejnej moci, zamestnanci orgánov štátnej správy, zástupcovia územnej samosprávy, zástupcovia sociálnych partnerov a významní odborníci z teórie a praxe. Na čele poradných orgánov je člen vlády alebo štátny tajomník. Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, sekcie riadi generálny riaditeľ. 

Ivan Korčok nastúpil na vtedajšie Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) v roku 1992, konkrétne na politickú sekciu - referát pre Spolkovú republiku Nemecko. Od roku 1993 do roku 1996 pracoval ako tretí veľvyslanecký pracovník SR v Nemecku. Po návrate na Slovensko v roku 1996, pracoval do roku 1997 ako hovorca pre MZV a od roku 1997 do roku 1998 bol na MZV poverený riadením Odboru analýz a plánovania.

V rokoch 1998 až 1999 pracoval ako prvý tajomník Veľvyslanectva SR vo Švajčiarsku a následne od roku 1999 do roku 2001 pôsobil ako zástupca vedúceho misie SR pri NATO v Bruseli. V rokoch 2001 - 2002 sa stal generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky na MZV. Od roku 2002 pôsobil ako štátny tajomník MZV, až do roku 2005. Okrem toho bol v rokoch 2002 a 2003 vedúcim delegácie SR pre prístupové rokovania do NATO a v rokoch 2003 až 2004 bol členom Konventu o budúcnosti EÚ.

V roku 2005 Korčok sa stal Mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Nemecku, kde pôsobil do roku 2009. Následne od roku 2009 pracoval v Bruseli na poste Stáleho predstaviteľa SR pri EÚ ako veľvyslanec do roku 2015. Od roku 2015 do 2018 spôsobil ako štátny tajomník MZV SR. V rokoch 2015 až 2016 bol zároveň splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ a v roku 2016 tzv. „Ministre délégué“, poverený vládou zastupovať SR pri vykonávaní predsedníctva v Rade EÚ vo vzťahu k inštitúciám EÚ.

Pred kandidatúrou na prezidenta pôsobil na pozícii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v USA v rokoch 2018 až 2020 a následne ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rokoch 2020 až 2022.

Ivan Korčok bol súčasťou druhej vlády Mikuláša Dzurindu, druhej a tretej vlády Roberta Fica, ako aj vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Nebol členom vlád Vladimíra Mečiara, Ivety Radičovej či Petra Pellegriniho. Pôsobil v rezorte diplomacie od vzniku Slovenskej republiky za všetkých vlád, avšak Pellegriniho tvrdenie, že bol ich súčasťou, je nepravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2024
success
error