DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Korčok

nominant SaS

S údivom sledujem, čo tu povedal pán Pellegrini, že sa zhoduje v tom, čo reprezentuje pán Harabin a jeho voliči. Pokiaľ ide o národno štátny záujem. Prosím vás pekne, toto treba naozaj vysielať opakovane. To, čo reprezentuje pán Harabin a to, čo žiada v priamom prenose RTVS, ja som vedľa neho stál, je vystúpenie Slovenska zo zločineckej organizácie NATO a Európskej únie.

Prezidentské voľby 2024: Korčok vs Pellegrini 28. 3. 2024 v RTVS - 28.03.2024
Pravda

Peter Pellegrini povedal, že sa chce uchádzať aj o voličov Štefana Harabina a že sa zhodnú v názore ohľadom národno-štátneho záujmu Slovenska. Štefan Harabin nie je zástancom EÚ, v minulosti žiadal vystúpenie Slovenska z EÚ, dnes na túto otázku odpovedá, že očakáva rozpad EÚ. Je za vystúpenie z NATO a volá po neutralite Slovenska, ktorú by garantovali veľmoci. Svoj pohľad na EÚ a NATO predstavil aj v superdebate na RTVS pred prvým kolom, o ktorej hovorí Ivan Korčok. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

28. marca 2024 Peter Pellegrini v diskusii s Ivanom Korčokom na prezidenta 2024 v RTVS povedal, že: „Ja sa uchádzam o post, o podporu aj voličov pána poslanca a pána pána, bývalého ministra. Bývalého predsedu Najvyššieho súdu Harabina. A samozrejme, že my nemusíme súhlasiť úplne v každých názoroch, ale v tých zásadných národno-štátnych záujmoch, tam sa určite vieme nájsť a tam vieme nájsť aj nejakú zhodu A ja sa uchádzam aj o podporu voličov pána Harabina, ktorí túžia mať prezidenta, ktorý bude brániť Slovensko, ktorý bude brániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a ktorý nedovolí zatiahnuť Slovensko do vojny, a tam si  myslím, že nachádzame zhodu.” (od 00:20:04 do 00:20:43).

Štefan Harabin nie je zástancom EÚ ani NATO. 20. marca 2024 v predvolebnej diskusii na prezidenta 2024 v RTVS povedal: „Ja som za ten koridor neutrality, aby nám ho garantovali aj Rusi. A keď Trump vyhrá voľby, tak aj Američania nám ho môžu garantovať. Vy sa tu bavíte o NATO a Európskej únie. Veď Európska únia má životnosť možno 2 roky a NATO sa rozpadne, keď Trump vyhrá voľby lebo odmietol dávať príspevky.“ (2:46:31

K otázke členstva v EÚ sa Harabin opakovane vyjadruje v tomto duchu, že očakáva, že sa rozpadne. V minulosti ale po vystúpení z EÚ volal na svojom (dnes už zmazanom) Facebookovom profile

K členstvu v NATO počas diskusie na RTVS povedal: „My nepotrebujeme členstvo v NATO. Nepotrebujeme jednoducho. Pretože to nezvyšuje našu bezpečnosť a zase zvyšuje to výdavky, pretože pokiaľ by sme tu sa uchádzali o status neutrality, teraz je najlepšia historická doba. Rozšíril by sa koridor Švajčiarsko, Slovensko a Rakúsko a po skončení špeciálnej vojenskej operácie, aj o územie Ukrajiny.” (54:37)

Priamo za vystúpenie z EÚ a z NATO sa v diskusnej relácii s prezidentskými kandidátmi vyjadril Milan Náhlik (38:18): „Chcem len vyviesť Slovensko zo žaláru národov, ktorým je Európska únia, chcem urobiť kroky k tomu, aby sme mohli vystúpiť z paktu NATO, z krvilačného paktu NATO.”   

Na svojej webovej stránke v programe do prezidentských volieb Harabin uvádza: „Som za vystúpenie z NATO.” Priamo o vystúpení z EÚ nepíše, kritizuje ju však a tvrdí, že prestala byť prínosom pre členské štáty. „Ak sa z nadvlády EÚ dostaneme, otvoria sa nám príležitostí pre lepší život občanov.”

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2024
success
error