DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Keď chcete fakty, sa nám ďalších 200-tisíc ľudí prepadlo do pásma chudoby pod vedením Igora Matoviča, Eduarda Hegera.

Prezidentské voľby 2024: Korčok vs Pellegrini 28. 3. 2024 v RTVS - 28.03.2024
Nepravda

Peter Pellegrini pravdepodobne odkazuje na správu inštitútu IVRA, podľa ktorého sa len v roku 2022 pod hranicu chudoby prepadlo približne 187-tisíc dôchodcov. Ministerstvo práce však neskôr tieto tvrdenia poprelo s vyjadrením, že sa jedná o nadhodnotené čísla. Medzi rokmi 2020 až 2022 sa podľa údajov Štatistického úradu do pásma chudoby prepadlo približne 120-tisíc ľudí. Výrok Petra Pellegriniho preto hodnotíme ako nepravdivý.

Štatistický úrad SR pravidelne vydáva publikáciu EU SILC, ktorá sleduje indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. Podľa najnovšej publikácie EU SILC bolo v roku 2022 pod hranicou príjmovej chudoby 735-tisíc osôb, čo je o 75-tisíc viac ako v predchádzajúcom roku (.pdf, s. 8).

Podľa EU SILC 2021 bolo chudobou ohrozených približne 660-tisíc osôb, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast celkovo o 45-tisíc osôb (.pdf, s. 10). V roku 2020 žilo pod hranicou chudoby 615-tisíc obyvateľov (.pdf, s. 9). Medzi rokmi 2020-2022 tak vzrástol počet osôb pod hranicou chudoby približne o 120-tisíc. Údaje za rok 2023 zatiaľ dostupné nie sú. Igor Matovič bol premiérom od 21. marca 2020 do 1. apríla 2021, Eduard Heger od 1. apríla 2021 do 15. mája 2023. 

Peter Pellegrini údaj ohľadom 200-tisíc ľuďoch v pásme chudoby pravdepodobne čerpá zo správy Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík IVRA publikovanej v novembri 2022. Podľa nej stúpol počet dôchodcov ohrozených chudobou len za posledný rok o 187-tisíc. Ministerstvo práce tieto tvrdenia neskôr poprelo s vyjadrením, že sa jedná o nadhodnotené čísla. Podľa rezortu práce sme v danom čase mali na Slovensku ohrozených chudobou zhruba 110-tisíc starobných dôchodcov, čo predstavuje približne 10 % z ich celkového počtu. Celkovo bolo podľa ministerstva v slovenskej populácií ohrozených chudobou 12,3 % domácností. Údaje, ktorými argumentovalo ministerstvo, sa zhodujú s údajmi Štatistického úradu SR v publikácii EU SILC 2021. (.pdf, s. 16)

Podľa tejto publikácie bolo v roku 2021 príjmovou chudobou ohrozených 10,1 % dôdochcov (s. 11). V roku 2022 však táto miera klesla na 9,5 % (.pdf, s. 16). Hoci celkový podiel ľudí ohrozených chudobou medzi týmito rokmi stúpal, týkalo sa to najmä detí a mladých ľudí do 24 rokov, nie dôchodcov, ako v minulosti tvrdil Peter Pellegrini opierajúc sa o tvrdenia IVRA. 

Inštitút IVRA taktiež vychádzal z hranice chudoby stanovenej na úrovni 424 eur, táto sa však vzťahuje na príjem domácnosti, nie jednotlivca. Pri viacerých členoch domácnosti sa táto hranica zvyšuje, napríklad pri dvoch dospelých členoch domácnosti bola hranica chudoby pre rok 2021 stanovená na sumu 636 eur (.xls). Ministerstvo upozornilo, že viac ako 80 % dôchodcov žije v spoločnej domácnosti s ďalšími rodinnými príslušníkmi, čo znamená, že domácnosť nežije iba z jedného príjmu.

Hranica rizika chudoby je každý rok stanovená hodnotou 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu. V roku 2021 predstavovala hodnotu pre jednočlennú domácnosť 424 eur, v roku 2022 to bolo 441 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2024
success
error