DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

V podstate máme na to okrúhlu pečiatku Európskeho štatistického úradu, kde podľa teda prieskumu sme krajina, ktorá najviac dôveruje koninám, klamstvám, konšpiráciám. (...) Opäť máme vizitku Európskeho štatistického úradu, že na Slovensku ľudia najmenej dôverujú tradičným médiám.

Prezidentské voľby 2024: Igor Matovič - 08.03.2024
Nepravda

Vo viacerých prieskumoch patrí Slovensko medzi krajiny, ktorých obyvatelia najviac dôverujú konšpiračným teóriám, tieto dáta však nepublikuje Eurostat, ako tvrdí Matovič. V rámci dôvery tradičným médiám sa Slováci a Slovenky radia medzi priemer Európy. Slovensko nemá „okrúhlu pečiatku Európskeho štatistického úradu“ o dôvere konšpiráciám a tradičným médiám, pretože Eurostat podobné prieskumy nerealizuje. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Európsky štatistický úrad podľa vyjadrenia pre Demagog.sk „nezhromažďuje tento druh údajov“.

Podľa prieskumu YouGov patrí Slovensko medzi krajiny, ktoré v Európe najviac dôverujú dezinformáciám. Na otázku, či za vojnu na Ukrajine môže viac NATO ako Rusko, odpovedalo kladne vyše 31 % opýtaných, čo tvorí druhý najvyšší počet spomedzi ostatných krajín. Na rovnakú otázku zároveň odpovedalo len vyše 38 % opýtaný, že za vojnu je viac zodpovedné Rusko než NATO, čo je vo výsledku tretí najnižší počet opýtaných spomedzi Európskych krajín. 

Prieskum realizovaný Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s agentúrou Focus naznačil, že Slovensko je jednou z krajín, ktorej obyvatelia najviac dôverujú konšpiráciám nie len v regióne Centrálnej a Východnej Európy, ale na celom svete. Konšpiračný index Slovenska podľa tohto prieskumu dosahuje hodnotu 30,72. Pre porovnanie, podľa francúzskej štúdie z roku 2021 malo najvyšší konšpiračný index spomedzi skúmaných 22 krajín Turecko v hodnote 25,29 a naopak najnižší Dánsko v hodnote 6,29.

V správe GLOBSEC Trends 2022 je publikovaný okrem iného aj prieskum dôvery štandardným médiám v regióne Centrálnej a Východnej Európy. Podľa tohto prieskumu štandardným médiám najmenej dôverujú občania Bulharska (30 %). Nasleduje dôvera 34 % Poliakov, 34 % Maďarov a následne 37 % Slovákov, zhodne s obyvateľmi Litvy. Na druhej strane je Slovensko hneď po Bulharsku krajinou s najvyššou nedôverou v štandardné médiá (.pdf, s. 87).

Spáva GLOBSECU z roku 2022 zaznamenala, že „Slovensko je jednou z najzraniteľnejších krajín, pokiaľ ide o konšpiračné teórie v regióne, pričom 54 % sa prihlásilo k rôznym konšpiračným teóriám“ (.pdf, s. 11).

Výskum verejnej mienky o médiách a správach za rok 2023 publikoval aj Eurobarometer. Časť prieskumu sa venovala aj otázke dôvery médiám.

Podľa výsledkov Eurobarometra z roku 2023 sú pre ľudí na Slovensku tradičné vysielacie a tlačené médiá a ich online prevedenia dôveryhodnejším zdrojom informácií než online spravodajské platformy a kanály sociálnych médií. Dôvera Slovákov a Sloveniek tradičným médiám je mierne pod priemerom EÚ. Menej ako slovenskí občania dôverujú tradičným médiám občania Čiech, Grécka, Talianska, Cypru, Maďarska, Malty, Poľska a Rumunska. Naopak, viac im dôverujú občania Belgicka, Bulharska, Dánska, Nemecka, Estónska, Írska, Španielska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Portugalska, Sovinska, Fínska a Švédska. Rovnakú dôveru ako Slovensko zaznamenalo aj Francúzsko a Chorvátsko (.pdf, s. 44).

 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.03.2024
success
error