DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Videli sme príklad v Rakúsku, kde keď sa schválili registrované partnerstvá, potom v podstate využili súdne rozhodnutie na to, že sa dostali cez to nepriamo, bez rozhodnutia parlamentu aj k adopcii na detí.

Prezidentské voľby 2024: Igor Matovič - 08.03.2024
Zavádzajúce

Rozhodnutia rakúskeho ústavného súdu o právach LGBTI+ ľudí na adopcie neboli reakciou na zavedenie registrovaných partnerstiev.

Sudcov k nim motivovala snaha dodržiavať články rakúskej ústavy zakazujúce diskrimináciu a rešpektovať verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2013, ktorý rozhodol, že nepovoľovať adopcie detí z predošlého partnerského zväzku párom rovnakého pohlavia je diskriminačné. Medzi zavedením registrovaných partnerstiev a povolením adopcií párom rovnakého pohlavia v Rakúsku neexistuje príčinný vzťah, jedná sa o dve na sebe nezávislé udalosti, preto výrok hodnotíme ako zavádzanie. 

V roku 2013 vydal Európsky súd pre ľudské práva verdikt v prípade „X a ostatní verzus Rakúsko”, v ktorom rozhodol, že Občiansky zákonník v Rakúsku diskriminuje páry rovnakého pohlavia, lebo im zamedzuje adoptovať si dieťa z predošlého zväzku ich partnera alebo partnerky, hoci to povoľuje aj nezosobášeným heterosexuálnym párom. Na základe tohto verdiktu upravil rakúsky Ústavný súd vnútroštátnu legislatívu a zrovnoprávnil páry rovnakého pohlavia s heterosexuálnymi tým, že im umožnil adopciu biologických detí z predošlých zväzkov ich partnerov a partneriek.

Žaloba sa na Európsky súd pre ľudské práva dostala kvôli anonymizovanej rakúskej žene X, ktorá si chcela adoptovať biologické dieťa jej partnerky z partnerkinho predošlého heterosexuálneho vzťahu. Obe na súde argumentovali tým, že rakúsky Občiansky zákonník adopciu dieťaťa z predošlého vzťahu povoľuje heterosexuálnym párom a to aj bez toho, aby boli zosobášení. Rakúska žena X podala túto žalobu na Európsky súd pre ľudské práva v roku 2007, čo je 3 roky pred zavedením registrovaných partnerstiev v Rakúsku, teda aj zo samotnej časovej súslednosti je zrejmé, že nemohla v žalobe argumentovať na základe existencie registrovaného partnerstva. 

V roku 2015 rakúsky Ústavný súd povolil, aby si páry rovnakého pohlavia mohli adoptovať aj deti z detských domovov. Súd vychádzajúc z Európskeho dohovoru o ľudských právach konštatoval, že nepovoľovať tento typ adopcie iným, ako heterosexuálnym párom, je diskriminačné.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.03.2024
success
error