DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Ako Progresívne Slovensko hlásalo pred voľbami, že že rozdávajme vlastne sľúbme, mali to v programe, dievčatám, nedospelým dievčatám, bezplatné potraty bez vedomia rodičov.

Prezidentské voľby 2024: Igor Matovič - 08.03.2024
Pravda

Volebný program Progresívneho Slovenska obsahoval aj zákon o interrupciách, ktorý navrhuje zabezpečenie dostupnej interrupcie všetkým osobám bez ohľadu na vek, zrušenie povinného súhlasu pre neplnoleté osoby a úhradu výkonu z verejného zdravotného poistenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pred parlamentnými voľbami v roku 2023 predstavila strana Progresívne Slovensko svoj volebný program pod názvom „Plán pre budúcnosť“, kde navrhla konkrétne riešenia na problémy rezonujúce v spoločnosti v rôznych oblastiach. 

V časti programu Rovnosť je uvedený aj takzvaný „progresívny zákon o interrupciách“. Jeho cieľom je „zabezpečenie dostupnej interrupcie pre všetky tehotné osoby, ktoré sa pre ňu rozhodnú. K tomu patrí odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného poučenia nad rámec informovaného súhlasu nevyhnutného pre výkon medicínskeho zákroku, zrušenie 6-mesačného obmedzenia od posledného prerušenia tehotenstva (upravené 15. 9.), ale aj povinného súhlasu pre neplnoleté osoby. Zabezpečíme umožnenie medikamentóznej formy interrupcie, ktorá je v iných krajinách normálnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre ženy. Presadzujeme tiež plné hradenie interrupcií z verejného zdravotného poistenia pre všetky osoby bez rozdielu veku a dôvodov na interrupciu.“

Tento návrh tak pojednáva aj o hradení interrupcie zo zdravotného poistenia pre nedospelé dievčatá bez povinného písomného súhlasu zákonného zástupcu. Návrh v programe ale nehovorí o tom, aby bolo zrušené aj vyrozumenie zákonného zástupcu žien, ako je uvedené v zákone o umelom prerušení tehotenstva pri ženách vo veku od šestnásť do osemnásť rokov.  

Súčasné znenie zákona o zdravotnej starostlivosti určuje ako podmienku vykonania umelého prerušenia tehotenstva aj „písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení“. 

Právna legislatíva ohľadom interrupcie vykonanej neplnoletej osobe je však nejednotná, upozorňuje o.z. Možnosť voľby. Zákon o umelom prerušení tehotenstva totiž aj dnes umožňuje vykonanie interrupcie neplnoletej žene vo veku od šestnásť do osemnásť rokov aj bez písomného súhlasu zákonného zástupcu, len s vyrozumením zdravotníckeho zariadenia jej zákonného zástupcu. 

Návrh na zrušenie povinného súhlasu zákonného zástupcu pred vykonaním interrupcie v prípade neplnoletej osoby predložilo ministerstvo zdravotníctva už v roku 2009. Toho času viedol rezort zdravotníctva Richard Raši. 

Vtedajšia riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková v roku 2009 tento predložený návrh schvaľovala. Uviedla, že „podľa uznávaných medzinárodných ľudskoprávnych štandardov majú štáty povinnosť zabezpečiť, aby prístup žien k službám zdravotnej starostlivosti nebol obmedzovaný na základe toho, že nemajú súhlas rodičov alebo zdravotníckych orgánov, pretože sú vo svojom konaní slobodné. Ak je trestnoprávna zodpovednosť na Slovensku stanovená na 14 rokov, mala by byť obdobne stanovená aj ľudskoprávna samostatnosť rozhodovať o vlastnej osobe“. Podľa Sedlákovej je vyžadovanie povinného súhlasu rodiča prekážkou pri vykonávaní interrupcie pri neplnoletej osobe, čo môže viesť k pokusu o vyvolanie potratu alebo k vyhľadaniu utajovaných služieb. 

V súčasnosti je interrupcia hradená z verejného poistenia len v prípade zdravotných dôvodov, ak je ohrozené zdravie alebo život ženy, ak plod nie je schopný života alebo ak je plod vážne geneticky poškodený (.pdf, s. 9).  Do roku 2021 mali interrupciu hradenú z verejného zdravotného poistenia aj ženy nad 40 rokov. Podľa o.z. Možnosť voľby je dnes priemerná cena interrupcie s dodatočnými poplatkami vo výške 414 eur (.pdf, s. 9).

Dátum zverejnenia analýzy: 19.03.2024
success
error