DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Aj keď z titulu ústavy veľký manévrovací priestor prezident nemá. Ak kandidát (na šéfa SIS, pozn.) navrhnutý predsedom vlády zodpovedá všetkým požiadavkám zákonným na jeho vymenovanie, prezident v tom plní skôr úlohu tak, ako hovorí ústava alebo zákony, vymenúva na návrh predsedu vlády.

Prezidentské voľby 2024: Peter Pellegrini - 06.03.2024
Neoveriteľné

Podľa zákona o SIS riaditeľa tajnej služby vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády. Názory odborníkov na otaźku, či je prezident povinný kandidáta automaticky, pokiaľ spĺňa zákonné podmienky, alebo má prezident možnosť skúmať aj nedostatky v kvalifikácii , sa líšia. Definitívnu odpoveď však v tomto prípade môže dať len Ústavný súd SR. Výrok Petra Pellegriniho preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa zákona o Slovenskej informačnej službe riaditeľa SIS vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.

Bývalý šéf Ústavného súdu (ÚS) Ján Mazák sa v relácii Na telo plus vyjadril, že ide skôr o povinnosť prezidenta rozhodnúť sa, či je uchádzač vhodne navrhnutý a nie o vymenovávaciu povinnosť. Ak prezident zistí nedostatky v kvalifikácii, má podľa Mazáka právo odmietnuť kandidáta.

Sudca ÚS Ladislav Orosz konštatuje, že menovanie šéfa tajnej služby upravuje len zákon o SIS a ústava túto právomoc nedefinuje. V takejto situácii je podľa Orosza potrebné hľadať odpoveď na otázku, aké má prezidentka možnosti v ústavných zvyklostiach odvádzaných aj od judikatúry ÚS.

Orosz odkazuje na uznesenie ÚS, ktoré sa týka nevymenovania Jozefa Čentéša. V roku 2011 bol Čentéš zvolený za generálneho prokurátora. Po takmer piatich mesiacoch, keď ho vtedajší prezident Ivan Gašparovič odmietal vymenovať, podal Čentéš ústavnú sťažnosť. Ústavný súd v októbri 2013 rozhodol, že Gašparovič porušil Čentéšove základné práva a bolo mu priznané finančné odškodnenie vo výške 60-tisíc eur.

ÚS vtedy rozhodol, že prezident je povinný zaoberať sa návrhom na vymenovanie nového generálneho prokurátora a ak bol kandidát zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť NR SR, že tohto kandidáta nevymenuje. ÚS ďalej konštatoval, že nevymenovať kandidáta môže prezident len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta. 

Na rozdiel od Generálnej prokuratúry však Slovenská informačná služba nie je zriadená na základe ústavy. Je preto na otaźne, či sa na ňu vzťahuje povinnosť prezidentky zabezepečovať riadny chod ústavných orgánov.

Vedúcy Katedry ústavného práva Trnavskej univerzity Marek Káčer konštatuje, že je možné nájsť argumenty pre obe možnosti. 

Situácia, keď prezident odmietol vymenovať kandidáta na šéfa SIS, sa u nás odohrala v deväťdesiatych rokoch. Michal Kováč vtedy nevyhovel návrhu vtedajšej vládnej koalície a odmietol do tejto funkcie vymenovať Ivana Lexu. Lexa sa napokon na post dostal až po zmene zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2024
success
error