DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Vy čo idete urobiť, keďže tú spodnú sadzbu idete dať na 3 roky alebo 4 roky (pozn. za korupciu a za iné závažné majetkové trestné činy) a v rámci toho sudca môže a dokonca niekde prednostne musí udeliť podmienku.

21.02.2024
Pravda

Návrh novely Trestného zákona, vrátane pozmeňujúceho návrhu Tibora Gašpara, znižuje spodnú hranicu trestných sadzieb majetkových trestných činov, hospodárskych trestných činov a korupcie, najviac na tri a štyri roky. Umožňuje tým podmienečný odklad trestu odňatia slobody bez ohľadu na výšku škody. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Vládna koalícia v decembri minulého roka predložila legislatívny návrh novely Trestného zákona a Trestného poriadku. Novela obsahuje viaceré zmeny trestných sadzieb a postavenie tzv. kajúcnikov či zrušenie Úradu Špeciálnej prokuratúry.  

Jeden z bodov, ktoré navrhuje novela, je zvýšenie hranice trestnej sadzby, pri ktorej sudca môže podmienečne odložiť trest odňatia slobody z dvoch na tri roky (str. 5, bod 22). 

Pokiaľ súd pri podmienečnom odklade trestu odňatia slobody ustanoví probačný dohľad, bude možné odložiť výkon odňatia slobody až do výšky štyroch rokov namiesto pôvodných troch rokov (str. 5, bod 23). 

Navrhovaná zmena zároveň uprednostňuje podmienečný odklad trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, ak je to možné, pred nepodmienečným trestom odňatia slobody (str. 5, bod 24).

Podľa navrhovanej novely trestného zákona taktiež klesajú výšky trestu odňatia slobody v celej štvrtej hlave druhej časti Trestného zákona o trestných činoch proti majetku, v piatej hlave druhej časti Trestného zákona o hospodárskych trestných činoch  (s. 20-24) aj v ôsmej hlave v časti o korupcii (s. 24, 25), s možnosťou podmienečného odkladu trestu, vo všetkých prípadoch bez ohľadu na výšku spôsobenej škody. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.07.2024
success
error