DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Tak v tej, v tom pozmeňovacom návrhu pána Gašpara sú sprísnenie tresty za pestovanie marihuany a to je veľmi dôležitý príklad.

21.02.2024
Pravda

Pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara sprísňuje tresty pre pestovateľov marihuany aj oproti platnému zneniu zákona a taktiež aj oproti pôvodne predkladanej novele. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dnes platné znenie zákona nerozlišuje medzi pestovaním a prechovávaním omamnej a psychotropnej látky. Výmera výšky trestu sa určuje nielen od množstva zadržanej drogy, ale aj od hodnotenia polície, ktoré sa líši podľa krajov. Trestný zákon by mal po novom rozlišovať medzi pestovaním a prechovávaním, výrobou a obchodovaním s drogami. 

Plánovaná novela má pevne stanoviť hodnotu nepatrného množstva, od ktorého sa odvíjajú ďalšie, vyššie tresty (s. 27, 28; príloha č. 1 a príloha č. 2). Pozmeňujúci návrh oproti pôvodne predkladanej novele o polovicu znižuje násobky množstva drog podľa ktorých sa určuje výška trestu. Podľa odôvodnenia je zníženie hranice množstva oproti pôvodnému návrhu novely „v záujme zabránenia drastickému zníženiu trestnej sadzby oproti súčasnosti“ (s. 6).

Nové znenie Trestného zákona sa dotkne aj prípadu Josefa Šipoša, ktorému Národná kriminálna agentúra začiatkom roku 2021 našla pri domovej prehliadke niekoľko kíl konope, ktoré podľa svojej obhajoby pestoval na výrobu mastí. Šipoš je obžalovaný za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Podľa platného znenia zákona mu hrozí za jedenásť kíl sušiny trest vo výmere pätnásť až dvadsať rokov za mrežami. 

Navrhovaná novela Trestného zákona s pozmeňujúcim  návrhom Gašpara mu výmeru sadzby trestu sprísňuje. Ak by podľa pozmeňujúceho návrhu súd uplatnil v prípade Šipoša paragraf o výrobe drog, bude mu za jedenásť kíl sušiny hroziť trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsaťpäť rokov alebo doživotie. Došlo tak k sprísneniu hornej hranice trestu oproti pôvodne predkladanej novele (od 5:13), podľa ktorej malo Šipošovi  hroziť desať až dvadsať rokov za mrežami (s. 18). 

Podľa pôvodne navrhnutej novely sa množstvo jedenásť kíl malo hodnotiť ako veľké množstvo drogy, vypočítané ako množstvo nepresahujúce 10-tisícnásobok nepatrného množstva, ktoré predstavujú dva gramy (s. 15). Pozmeňujúci návrh hmotnosť jedenásť kíl klasifikuje ako mimoriadne veľké množstvo, vypočítané ako množstvo presahujúce 5-tisícnásobok nepatrného množstva (s. 6). Horná hranica trestu odňatia slobody sa tým zvyšuje na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo doživotie (s. 19).

Podľa advokáta Ribára, ktorý zastupuje pred súdom obžalovaných z drogovej trestnej činnosti, novela zarátava do množstva, ktoré sa posudzuje pri výmere trestu, aj časti rastliny, ktoré neobsahujú psychotropné látky, napr. stonku a listy. Ribár vidí rozpor s úpravou OSN, v ktorej sa za drogu považuje len tá časť rastliny, ktorá obsahuje psychotropnú látku, v tomto prípade kvet. Zarátavaním aj iných častí rastliny neobsahujúcich drogu sa zvyšuje celková hmotnosť a následne aj výška trestu (17:45). Plánované zmeny v Trestnom zákone „neprebrali niektoré metodiky OSN pre národné drogové laboratóriá, ktoré nám v podstate hovoria, akým spôsobom by sme mali analyzovať. Lebo každá krajina má svoju legislatívu, každý pri analýze pozerá na niečo iné, a keďže my trestáme podľa hmotnosti, mali sme sa pozerať na hmotnosť“ tvrdí Ribár.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.04.2024
success
error