DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimíra Marcinková

SaS

Aj Rusko bolo viazané dohodou, ktorú tu spomínala pani redaktorka (pozn. Budapeštianske memorandum) a porušilo ju.

10.02.2024
Pravda

V Budapeštianskom memorande z roku 1994 sa predstavitelia Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Ruskej federácie zaviazali rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, Kazachstanu a Bieloruska. Rusko dohodu porušilo anexiou Krymu v roku 2014 a následne vojenskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022. 

Po rozpade Sovietskeho zväzu na území nezávislej Ukrajiny ostala značná časť sovietskeho jadrového arzenálu, ktorého sa ukrajinský parlament zaviazal vzdať výmenou za bezpečnostné záruky v snahe zaistiť novému štátu teritoriálnu integritu. Výsledkom vyjednávaní sa stalo Budapeštianske memorandum podpísané v roku 1994 na summite Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Jeho signatári sa zaviazali rešpektovať územnú celistvosť a politickú nezávislosť Ukrajiny (.pdf, s. 1). Hoci tento záväzok je politický, právne ho potvrdila Zmluva o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ruskom a Ukrajinou z roku 1997 (.pdf, s. 147).

Ako jeden zo signatárov Budapeštianskeho memoranda malo Rusko taktiež povinnosť rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Tento záväzok Rusko porušilo anexiou Krymu po referende na Kryme v marci 2014, ktoré sa uskutočnilo pod tlakom prítomnosti ozbrojených síl a protiústavne (.pdf, s. 31-32). K tomuto porušeniu memoranda sa následne pridala aj ruská vojenská invázia na Ukrajinu 24. februára 2022.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.07.2024
success
error