DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimíra Marcinková

SaS

V Rakúsku pri úplatku, ktorý je nad 300 000, máte trest do 15 rokov odňatia slobody vo vašej úprave, ktorú navrhujete, je možnosť dokonca podmienky trojročnej, a to pri úplatku, ktorý sa šplhá až k sume 700 000, čiže kde je tá inšpirácia našimi susedmi? 

10.02.2024
Pravda

Podľa rakúskeho trestného zákona hrozí páchateľovi, ktorý verejnému činiteľovi odovzdá úplatok presahujúci výšku 300-tisíc eur, trest odňatia slobody v hranici 1 až 15 rokov. Podľa vládnej novely slovenského trestného zákona môže, za odovzdanie úplatku verejnému činiteľovi až do výšky 700-tisíc, dostať páchateľ maximálny trest odňatia slobody vo výške 3 roky, tento trest je navyše možné podmienečne odložiť. Podmienečný odklad je však za podobný skutok možný aj podľa rakúskeho trestného práva, pokiaľ trest neprekračuje hranicu 2 rokov. Podľa pripravovanej vládnej novely však bude možné udeliť podmienečný trest aj pri najvyššej možnej trestnej sadzbe, zatiaľčo v Rakúsku je takýto odklad možné udeliť len pri dolných trestných sadzbách. Výrok Vladimíri Marcinkovej preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa rakúskeho trestného zákona (Strafgesetzbuch) je pri trestnom čine podplácania verejného činiteľa možné potrestať páchateľa odňatím slobody od 1 až do 15 rokov, pokiaľ výška úplatku prevyšuje sumu 300-tisíc eur (§ 307 ods. 2). 

Na Slovensku upravuje trestný čin podplácania verejného činiteľa v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu paragraf 333 ods. 2 Trestného zákona.  Pri súčasnej trestnej úprave hrozí páchateľovi za takýto trestný čin trest odňatia slobody na 2 až na 5 rokov. Pokiaľ páchateľ spácha tento trestný čin vo veľkom rozsahu hrozí mu trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov (§ 333 ods. 3). Hranica škody veľkého rozsahu je v aktuálne úprave určená na sumu väčšiu ako 133-tisíc eur. (§ 125).

Nová vládna úprava však výrazne znižuje trestné sadzby a zároveň zvyšuje hranicu škody. Po novom sa škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda prevyšujúca až sumu 700-tisíc eur. Úplatok verejnému činiteľovi do výšky 700-tisíc eur (vrátane) by tak spadal pod nižšiu trestnú sadzbu.

Podľa novely by tak páchateľovi, ktorý verejnému činiteľovi odovzdá úplatok 700-tisíc, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, hrozil trest odňatia slobody v rozmedzí 6 mesiacov až 3 roky, s možnosťou podmienečného odkladu trestu (s. 24). 

Podmienečný odklad za trestný čin podplácania vo výške viac ako 300-tisíc však môže za určitých okolností dostať aj páchateľ v Rakúsku. Podľa rakúskeho trestného práva, ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, ktorý nepresahuje dĺžku dvoch rokov, tak je mu súd povinný, za splnenia istých podmienok, udeliť podmienečný trest so skúšobnou dobou 1 až 3 roky (§ 43 ods. 1). 

Dátum zverejnenia analýzy: 16.07.2024
success
error