DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimíra Marcinková

SaS

Nie je pravda, že v Rakúsku za takýto typ úplatku (vo výške viac ako 300-tisíc verejnému činiteľovi) môžte dostať akúkoľvek podmienku, je tam trest odňatia slobody.

10.02.2024
Nepravda

Podľa rakúskeho trestného zákona hrozí páchateľovi, ktorý verejnému činiteľovi odovzdá úplatok presahujúci výšku 300-tisíc eur, trest odňatia slobody v hranici 1 až 15 rokov. Páchateľovi je možné udeliť podmienečný odklad, pokiaľ trest neprekračuje hranicu 2 rokov. Pokiaľ je páchateľovi za podplácanie verejného činiteľa uložený trest v dolnej hranici trestnej sadzby je, za určitých podmienok možné, aby mu súd uložil podmienečný odklad trestu. Výrok Vladimíry Marcinkovej preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa rakúskeho trestného zákona (Strafgesetzbuch) je pri trestnom čine podplácania verejného činiteľa možné potrestať páchateľa odňatím slobody od 1 až do 15 rokov, pokiaľ výška úplatku prevyšuje sumu 300-tisíc eur (§ 307 ods. 2).

Podľa rakúskeho trestného práva, ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, ktorý nepresahuje dĺžku dvoch rokov, tak je mu súd povinný, za splnenia istých podmienok, udeliť podmienečný trest so skúšobnou dobou 1 až 3 roky (§ 43 ods. 1).

Vyjadrenie Vladimíry Marcinkovej pre Demagog.sk z 8. 2. 2024:

“V rámci daného tvrdenia som odkazovala najmä na nepomer trestných sadzieb pri korupcii verejných činiteľov činoch na Slovensku a v Rakúsku.  V prípade podplácania verejných funkcionárov pri úplatku vo výške nad 300 000 eur je v Rakúsku trestná sadzba do 15 rokov, na Slovensku podľa navrhovanej novely pri úplatku do výšky 700 000 eur hrozí trest odňatia slobody do výšky troch rokov, čo znamená prednostné uloženie podmienečného trestu.”

 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.07.2024
success
error