DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Tak mi rovno povedzte v trestnom zákone za 300 tisícový úplatok v Rakúsku máte jednoročnú podmienku. Môžte dostať jednoročnú.  No a veď môžme sa staviť. Oni majú široké sadzby, oni majú v podstate od roku do 15, alebo od roku do 10, podľa toho, kedy, čiže my máme trojku spodok a Rakúšania majú rok spodok. Naposledy za 9 miliónový úplatok minister financií v Rakúsku dostal 6 rokov.

10.02.2024
Pravda

V decembri 2020 bol odsúdený bývalý rakúsky minister financií na osem rokov väzenia za korupciu vo výške 9,6 milióna eur. Podľa rakúskeho trestného zákona hrozí páchateľovi, ktorý verejnému činiteľovi odovzdá úplatok, presahujúci výšku 300-tisíc eur, trest odňatia slobody v hranici 1 až 15 rokov.  Pokiaľ trest neprekračuje hranicu 2 rokov, je páchateľovi, za splnenia určitých podmienok, možné udeliť podmienečné odpustenie trestu. Podľa vládnej novely slovenského trestného zákona môže za odovzdanie úplatku verejnému činiteľovi až do výšky 700-tisíc dostať páchateľ maximálny trest odňatia slobody vo výške 3 roky, tento trest je navyše možné podmienečne odložiť. Výrok Roberta Kaliňáka preto hodnotíme ako pravdivý. Je však potrebné doplniť, že podľa pripravovanej vládnej novely bude možné udeliť podmienečný trest aj pri najvyššej možnej trestnej sadzbe, zatiaľčo v Rakúsku je takýto odklad možné udeliť len pri dolných trestných sadzbách. 

Podľa rakúskeho trestného zákona (Strafgesetzbuch) je pri trestnom čine podplácania verejného činiteľa možné potrestať páchateľa odňatím slobody od 1 až do 15 rokov, pokiaľ výška úplatku prevyšuje sumu 300-tisíc eur (§ 307 ods. 2). 

Za tento trestný čin je možné za určitých okolností uložiť páchateľovi v Rakúsku aj podmienečný odklad trestu. Podľa rakúskeho trestného práva, ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, ktorý nepresahuje dĺžku 2 roky, tak je mu súd povinný, za splnenia istých podmienok, udeliť podmienečný trest so skúšobnou dobou 1 až 3 roky (§ 43 ods. 1). 

Na Slovensku by podľa vládnej novely páchateľovi, ktorý verejnému činiteľovi odovzdá úplatok 700-tisíc, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, hrozil trest odňatia slobody v rozmedzí 6 mesiacov až 3 roky, s možnosťou podmienečného odkladu trestu (s. 24). 

V decembri 2020 bol bývalý rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser odsúdený na osem rokov väzenia za účasť na veľkom korupčnom škandále. Trestný súd vo Viedni uznal Grassera vinného za poskytnutie dôverných informácií súkromnému investorovi, vďaka čomu sa mal obohatiť o 9,6 milióna eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.07.2024
success
error