DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Korčok

nominant SaS

Ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí som mal na starosti obsahovú prípravu predsedníctva, aj logistickú prípravu, ale na rozhodovanie a výber agentúry, ktorá prezentovala logo, som nemal absolútne žiaden vplyv.

01.02.2024
Neoveriteľné

Na organizáciu slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa viaže kauza kontroverznej zákazky agentúre, ktorá pripravovala galavečer. Ivan Korčok pôsobil v čase slovenského predsedníctva na ministerstve zahraničných vecí ako štátny tajomník a v rokoch 2015 a 2016 vykonáva rôzne úlohy spojené s prípravou predsedníctva. Keďže nám ministerstvo neodpovedalo na otázky ohľadom pôsobenia Ivana Korčoka a z verejných informácii nie je možné zistiť, na ktoré rozhodnutia mal vplyv, hodnotíme jeho výrok ako neoveriteľný.

V Európskej únii existuje systém tzv. rotujúceho predsedníctva, ktorý zaručuje, že vedenie zasadnutí sa strieda medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Slovensko predsedalo Rade EÚ v druhom polroku 2016. 

Ivan Korčok pôsobil počas slovenského predsedníctva na ministerstve zahraničných vecí ako štátny tajomník. V rokoch 2015 až 2016 vykonával funkciu splnomocnenca vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ, v roku 2016 bol poverený vládou SR zastupovať SR pri vykonávaní predsedníctva v Rade EÚ ako „Ministre délégué“.

Na slovenské predsedníctvo sa viaže aj kauza kontroverznej zákazky týkajúcimi sa galavečera k uvedeniu loga slovenského predsedníctva, ktoré sa konalo pod záštitou ministerstva zahraničia. 

Na podozrivé obstarávanie v hodnote státisícov eur vtedy upozornila whistleblowerka a bývalá zamestnankyňa ministerstva Zuzana Hlávková. Hlávková tvrdila, že pri príprave podujatí na predsedníctvo Slovenska v Rade Európy sa šafárilo s verejnými zdrojmi a obchádzal sa zákon, a to všetko s vedomím ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.

S kauzou sa Korčokovo meno spája najmä kvôli jeho pozícii na ministerstve a tomu, že komunikoval v mene ministerstva v niektorých otázkach spojených s kauzou. Korčok sa vtedy vyjadril, že ministerstvo zahraničných vecí podľa zákona nemôže zverejniť informácie o firmách, ktoré boli s Agentúrou Evka v súťaži, pretože tieto firmy si to neželajú. Zároveň tvrdil, že postup ministerstva, po prevalení kauzy, bol v súlade so zákonom. 

Zuzana Hlávková vo svojom blogu taktiež spomína že Ivanovi Korčokovi a ministrovi Lajčákovi adresovala, pri jej odchode, list, ktorého cieľom bolo upozorniť vedenie ministerstva na konanie na sekretariáte predsedníctva. Po odoslaní listu sa Hlávková mala ešte stretnúť osobne aj s ministrom Lajčákom.

Ivan Korčok sa 1. februára 2024 pre Demagog.sk vyjadril nasledovne:
“Platí, že na rozhodovanie o výbere agentúry som nemal žiadny vplyv a rovnako som nerozhodol o samotnej zákazke.”

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2024
success
error