DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

To nebola škodová udalosť, ale dopravná nehoda, pán Danko.

26.01.2024
Pravda

Andrej Danko spôsobil nehodu, nie škodovú udalosť, keďže poškodil mestský semafor. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko minulý týždeň v nočných hodinách narazil autom do semaforu na križovatke ulíc Repašského-Saratovská v bratislavskej Dúbravke.

Dopravní analytici a odborníci z oblasti dopravy sa zhodujú, že Dankov incident nebola škodová udalosť, ale nehoda. Rovnako to vyplýva aj zo samotného zákona o cestnej premávke, podľa ktorého sa  škodovou udalosťou rozumie udalosť, pri ktorej „nebola znefunkčnená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie“.

Nehodou sa podľa toho istého zákona rozumie „udalosť v cestnej premávke, ktorou sa znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie“. Podľa analytika je za všeobecne prospešné zariadenie považovaný aj semafor. 

Prokuratúra avizovala vyšetrovanie Dankovej nehody taktiež ako „možný prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, ktorý bol spáchaný nedbanlivosťou.“

Dátum zverejnenia analýzy: 17.04.2024
success
error