DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Valášek

PS

Faktom je, že Európska únia vo svojej správe o dodržiavaní právneho štátu v Maďarsku skonštatovala, že dodržiavanie právneho štátu a stav justície je v takom zlom stave, že nevedia zagarantovať, že eurofondy nie sú rozkrádané, a to bolo legálnou bázou, na základe ktorej boli zadržané Európskej únie.

Blanár a Valášek v Sobotných dialógoch - 18.11.2023
Pravda

Maďarsku sú postupne pozastavované čerpania z rôznych fondov EÚ. Európsky parlament prijal v júni 2023 Uznesenie o porušovaní zásad právneho štátu a základných práv v Maďarsku a zmrazení finančných prostriedkov EÚ (pdf. s.1-2).

Uznesenie hovorí o niekoľkoročnom zhoršovaní sa právneho štátu v Maďarsku v dôsledku systematických krokov tamojšej vlády. Maďarská vláda  prijímala zákony prostredníctvom mimoriadnych dekrétov pod zámienkou rôznych výnimočných okolností v období viac ako 3 roky.  V rokoch 2017-2021 bolo zistených celkovo 1993 nezrovnalostí, podvodných aj nepodvodných, v súvislosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami a fondami na rozvoj poľnohospodárstva. Kritizovaný je aj nerovné možnosti prístupu k finančným prostriedkom EÚ pre jednotlivcov, spoločnosti, miestne aj regionálne orgány a potrebu zabezpečiť nezávislý súdny dohľad.

Kritizované boli aj diskriminačné praktiky voči spoločnostiam v niektorých odvetviach, politicky motivované obchodné praktiky, ktoré poskytujú nespravodlivé výhody, netrasparentné a zmanipulované postupy verejného obstarávania, obohacovanie ľudí napojených na vládu z eurofondov v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a verejného obstarávania. Ďalej sú požadované primerané kontrolné a auditórske opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ.

Porušovanie zásad právneho štátu hodnotí napríklad aj Freedom House.

Výrok Tomáša Valášeka hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.12.2023
success
error