DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Matúš Šutaj Eštok

Hlas

Dva rozmery pri tomto úrade, resp. týchto chránených oznamovateľov, jeden je ten, že my tu máme náš zákon a potom je tu zákon o úrade, o ochrane oznamovateľa, tieto zákony sú si rovnocenné, v tomto prípade neplatí, že zákon o ochrane oznamovateľa je nadradený nášmu a ja som konal podľa zákona, ktorý o tomto jasne hovorí, že som musel týchto policajtov konať, postaviť mimo službu, inú možnosť právnu som nemal. Ináč by som ja porušoval zákon.

Matúš Šutaj-Eštok a Juraj Krúpa v O 5 minút 12 - 05.11.2023
Nepravda

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dočasne pozbavil výkonu v štátnej službe šiestich vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Prokurátor špeciálnej prokuratúry Harkabus uviedol, že títo vyšetrovatelia požiadali o status chránených oznamovateľov Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na základe zistení v akcii Rozuzlenie

V auguste tohto roku obvinila NAKA v rámci tejto akcie Vladimíra Pčolinského, Michala Aláča, Jána Kaľavského a Martina Ciriaka. Obvinení mali podľa NAKA kryť trestné stíhanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a zháňať kompromitujúce materiály na diskreditáciu vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Aktéri sú tak obvinení zo založenia zločineckej skupiny, ktorá mala narušiť priebeh vyšetrovania korupčných a iných trestných činov. Čurillovci pracovali na akciách Božie Mlyny, Očistec a Judáš.

Šutaj Eštok od prvých dní po vymenovaní na post ministra vnútra vykonáva personálne zmeny na postoch spadajúcich pod rezort vnútra. K zmenám došlo na poste prezidenta policajného zboru, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), šéfa NAKA a minister vnútra dočasne postavil mimo službu šiestich vyšetrovateľov a operatívcov okolo Jána Čurillu. Práve títo vyšetrovatelia sú chránení zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, podľa ktorého môže zamestnávateľ (v tomto prípade ministerstvo vnútra) urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chráneným oznamovateľom (v tomto prípade vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu) výhradne so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), v inom prípade je pracovnoprávny úkon podľa tohto zákona neplatný. Podľa predsedníčky ÚOO ministerstvo vnútra o takéto povolenie nežiadalo.

Šutaj Eštok tvrdí, že pri rozkaze o postavení vyšetrovateľov mimo služby konal v súlade so zákonom, podľa ktorého je „povinný postaviť mimo služby každého príslušníka polície, ktorý je dôvodne podozrivý z porušenia zákona“. Odvoláva sa na § 46 ods. 1 zákona o štátnej službe policajtov, podľa ktorého „sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že 

a) porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo 

b) spáchal trestný čin“. 

Advokát čurillovcov Peter Kubina poznamenáva, že minister vnútra postavil mimo službu vyšetrovateľov na základe zákona, ktorého skutkovú podstatu nenapĺňajú. Podľa Kubinu nezávislý súd vo veci obvinenia vyšetrovateľov uviedol, že ich stíhanie nie je dôvodné. Naposledy ÚIS navyše rozhodol, že vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu stíhal zaujatý vyšetrovateľ. 

„Včera nám bolo doručené rozhodnutie, ktorým nadriadený vyšetrovateľa Kulicha rozhodol o jeho vylúčení z trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov NAKA pre jeho zaujatosť pre preukázaný priateľský vzťah k poškodenej strane a naopak otvorene nepriateľský vzťah k jednému zo spoluobvinených. Toto rozhodnutie je právoplatné. [...] To znamená, že všetky rozhodnutia vyšetrovateľa vydané v doterajšom priebehu konania - vrátane uznesení o začatí trestného stíhania a uznesení o vznesení obvinenia - sú týmto nezákonné a musia byť v celom rozsahu zrušené. Toto dokonca v tomto istom konaní už akceptoval aj generálny prokurátor, keď vo februári 2021 zrušil vyšetrovateľom NAKA časť vznesených obvinení práve preto, že ich vzniesol zaujatý vyšetrovateľ (iný než teraz), ktorý mal byť vylúčený. Teraz tento dôvod zrušenia dopadá aj na zvyšnú časť ich obvinení, ktoré dosiaľ trvajú“ uviedol advokát Kubina na svojej facebookovej stránke spolu s oskenovaným uznesením ÚIS. 

Okrem Kubinu označili kroky Matúša Šutaja Eštoka ako nezákonné aj predsedníčka ÚOO Dlugošová a prokurátor špeciálnej prokuratúry Harkabus.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2023
success
error