DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Matúš Šutaj Eštok

Hlas

Diana Santusová dostala, viete prečo? Pretože jej kolegovia, pán, pán Ďurka, pán Čurilla a ďalší, jej kolegovia jej išli podpáliť auto, oni ju chceli dať do väzby, preto dostala ten štatút ochraňovateľa. Títo ich dostali, prečo? Viete, prečo to dostali? Pretože si vymysleli akúsi báchorku, že tu idú stíhať Fica, neviem koho, neviem koho.

Matúš Šutaj-Eštok a Juraj Krúpa v O 5 minút 12 - 05.11.2023
Neoveriteľné

Štatút chráneného oznamovateľa má cieľ poskytnúť ochranu jednotlivcom, ktorí prichádzajú s dôležitými informáciami o nekalých praktikách v pracovnom prostredí. Zohľadňuje rôzne aspekty ochrany oznamovateľov. Jeho primárnym zámerom je predchádzať situáciám, v ktorých by oznamovateľ mohol byť prepustený zamestnávateľom z účelových dôvodov alebo by bol vystavený iným neprimeraným zásahom zo strany zamestnávateľa. V najzávažnejších prípadoch môže tento štatút chrániť aj totožnosť oznamovateľa tým spôsobom, že úrad prevezme iniciatívu a podá trestné oznámenie, a teda whistleblower ostane anonymný.

Čurilla a skupina vyšetrovateľov z jeho okolia získali status chráneného oznamovateľa v októbri roku 2023. Tento krok bol potvrdený nielen ich právnym zástupcom, Petrom Kubinom, ale aj šéfom policajnej inšpekcie, Petrom Juhásom. V praxi to znamená, že ak by nové vedenie polície alebo vláda uvažovali o tom, že by zasiahli voči tejto skupine, musel by to najprv schváliť príslušný úrad na ochranu oznamovateľov. Status im bol udelený na základe ich žiadosti.

Je pravdou, že Diana Santusová takisto získala status chráneného oznamovateľa. V uniknutých nahrávkach interných debát Čurillovcov skutočne zaznela veta, na ktorú sa Matúš Šutaj Eštok odvoláva : ,,Zapálime jej auto, kanistrom.” Zatiaľ ale nie je možné so stopercentnou istotou povedať, že pridelenie statusu ochraňovateľa Diane Santusovej a výrok o zámere zapáliť jej auto majú medzi sebou priamu súvislosť.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2023
success
error