DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Matúš Šutaj Eštok

Hlas

Minulý rok ten počet nelegálnych migrantov bol niekde na úrovni 5600, ktorí prekročili hranicu, dnes k dnešnému dňu je to viac ako 46 000 nelegálnych migrantov, ktorých na Slovensku prešlo.

Matúš Šutaj-Eštok a Juraj Krúpa v O 5 minút 12 - 05.11.2023
Pravda

V roku 2022 od januára do októbra Polícia SR evidovala 5 769 prípadov sekundárnej tranzitnej migrácie, v roku 2023 to bolo k 5. novembru 46 215. Migračná vlna začala až v novembri 2022, výrok hodnotíme ako ešte pravdivý.

Podľa vyjadrenia Ministerstva vnútra pre Demagog.sk bola celková nelegálna migrácia v roku 2023 k 5. 11. 2023 47 339 osôb, z toho sekundárnu tranzitnú pozemnú migráciu (t.j. osoby, ktoré neoprávnene prekročili vonkajšiu schengenskú hranicu a štátnu hranicu Slovenska a naším územím len prechádzajú, ich cieľovou destináciou je iný členský štát EÚ) tvorilo 46 215 osôb. 

V roku 2022 evidovala Polícia SR celkovo 11 791 prípadov nelegálnej migrácie (.pdf, s. 27). Sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy, teda tá časť migračnej vlny, ktorá sa v poslednom období zvýšila, z toho tvorila 10 872 prípadov. V období od januára do októbra roku 2022 to bolo 5 769 osôb.

Aktuálna migračná vlna začala v novembri 2022 a až tento mesiac výraznejšie narástli prípady sekundárnej tranzitnej migrácie. 

 

Zdroj: Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2022 (.pdf, s. 51)

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2023
success
error