DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Prezidentka urobila všetko, aby zmarila referendum o predčasných voľbách. Teraz robí všetko pre to, aby marila výsledky týchto predčasných volieb.

15.11.2023
Nepravda

Prezidentka konala v súlade s Ústavou a obrátila sa na Ústavný súd pri dôvodnom podozrení, že jedna z dvoch navrhovaných referendových otázok by mohla byť protiústavná. Prezidentka týmto nezmarila referendum, ktoré sa konalo s referendovou otázkou, ktorá nebola v rozpore s Ústavou. V súčasnosti prezidentka odmietla návrh Roberta Fica vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia pretože existuje dôvodné podozrenie, že by kvôli nemu ministerstvo nebolo schopné vykonávať svoju zákonom stanovenú úlohu.

Prezidentka v auguste 2022 doručili lídri vtedajšej opozície 406-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda s dvoma otázkami. Experti upozorňovali, že minimálne jedna z dvoch otázok plánovaného referenda nie je v súlade s predošlým výrokom Ústavného súdu, prezidentka sa preto obrátila na Ústavný súd, a ten rozhodol, že prvá otázka referenda nie je v súlade s Ústavou.  

Prezidentka následne vyhlásila referendum s otázkou, ktorá nebola v rozpore s Ústavou SR: „Vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektu k vôli občanov, samozrejme, so zohľadnením nálezu Ústavného súdu,“ povedala pred uskutočnením referenda. Podľa Vincenta Bujňáka z Právnickej fakulty Univerzity Komenského mala prezidentka právnu povinnosť obrátiť sa na Ústavný súd. 

V súčasnosti je prezidentka Zuzana Čaputová kritizovaná v spojení s jej rozhodnutím nevymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Podľa Roberta Fica jeho nevymenovaním prezidentka „marí výsledky predčasných volieb”. Prezidentka svoje odmietnutie návrhu Huliaka na post ministra odôvodnila nasledovne: „existujú ústavnoprávne dôvody, a to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia, a to vzhľadom na zverené úlohy a poslanie ministerstva. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu.“ 

Huliak sa podľa prezidentky nemôže stať ministrom životného prostredia, keďže jeho vyhlásenia nie sú v súlade so slovenskou environmentálnou politikou a záväzkami, ktoré z nej vyplývajú. Keďže hlavnou úlohou ministerstva je v zmysle zákona ochrana prírody a krajiny a klimatického systému Zeme, tak šéfovať rezortu podľa nej nemôže Huliak, ktorý klimatickú krízu dlhodobo popiera. 

 Podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka v čase tohto odmietnutia vymenovania bola prezidentka v situácii, keď sa viedli len neformálne rozhovory, keďže predseda vlády nebol ešte v tom čase formálne vymenovaný. Táto skutočnosť znamená, že prezidentkino rozhodnutie nenesie náležitosti právneho činu, na čom sa zhodla väčšina ústavných právnikov oslovených médiami. Prezidentka podľa nich neprekročila svoje ústavné právomoci.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.07.2024
success
error