DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Za 4,5 mesiaca (úradnícka vláda, pozn.) rozdávali ako po nebohom. Na jednom zasadnutí vlády boli schopní podpísať výdavky navyše o jednu miliardu eur, na prvom zasadnutí 200 000 000, a takto to išlo.

Tomáš Taraba a Igor Matovič v O 5 minút 12 - 08.10.2023
Nepravda

Je pravdou, že na augustovom rokovaní schválila vláda výdavky za takmer miliardu eur. Išlo o podporu pre nový priemyselný park Valaliky, prostriedky pre podporu vysokých škôl či financovanie energetickej pomoci. Suma však predstavuje kumulatívny súčet výdavkov, v niektorých prípadoch až do roku 2029. Každý rok tak bude zo štátneho rozpočtu vynaložený iba zlomok tejto sumy. 

Prvé rokovanie vlády Ľudovíta Ódora pozostávalo takmer výlučne z návrhov na personálne nominácie. Zo schváleného programu a uznesení nevyplýva, že by bolo schválené jediné uznesenie s negatívnym vplyvom na štátny rozpočet. Výrok Igora Matoviča preto hodnotíme ako nepravdivý.

Prvé rokovanie vlády

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú úradnícku vládu Ľudovíta Ódora 15. mája 2023. Prvé rokovanie vlády sa uskutočnilo o dva dni na to, v stredu 17. mája. Program rokovania obsahoval najmä návrhy na odvolanie a vymenovanie personálu v kompetencií vlády. Jediný bod, ktorý sa netýkal personálnych nominácii, bol návrh na vyčlenenie vojakov na zabezpečenie hraníc, ani tento bod však nepredstavoval navýšenie výdavkov pre štátny rozpočet. V doložke vplyvov (.pdf) sa píše, že návrh nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Výdavky za takmer miliardu

Viaceré uznesenia, ktoré majú zásadný vplyv na štátny rozpočet, schválila vláda na druhom augustovom zasadnutí. Celkový vplyv rozpočtovo nekrytých výdavkov schválených na tomto rokovaní vlády bol takmer 930 miliónov eur. Táto suma však predstavuje kumulatívny súčet výdavkov, v niektorých prípadoch až do roku 2029, čo znamená, že každý rok bude vynaložená iba časť tejto sumy. 

Vláda schválila poskytnutie prostriedkov na financovanie významných investícií  pre „Strategické územie Valaliky.“ V materiáli vlády „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy“ sa píše, že odhadovaný vplyvy na rozpočet verejnej správy by mal dosiahnuť do roku 2026 takmer 422 miliónov eur (.pdf)

Ďalej sa v prijatom uznesení píše, že vláda taktiež ukladá ministrovi financií poskytnúť prostriedky zo štátnych finančných aktív vo výške približne 8 miliónov eur do konca roku 2027 a približne 7 miliónov eur do konca roku 2028 a 2029. Celkový odhadovaný dopad schváleného opatrenia na štátny rozpočet teda činí vyše 444 miliónov eur do roku 2029 (.pdf).

Vláda schválila aj poskytnutie prostriedkov na financovanie vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028. V analýze vplyvov na rozpočet vláda odhaduje, že toto opatrenie zaťaží rozpočet sumou takmer 338 miliónov do roku 2028 (.pdf). 

Vláda taktiež predpokladá, že schválená energopomoc pre vybraných koncových odberateľov bude mať negatívny vplyv na rozpočet vo výške 144 miliónov (.pdf, s. 4). Ďalej vláda schválila zmeny v Trestnom zákone, ktorých vplyv na rozpočet vyčíslila na navyše 4 milióny eur do roku 2026 (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2023
success
error