DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Taraba

Život - NS

Ale keď si pozriete, čo navrhol Ódor, však on chce zdaňovať dopravu, on chce zdaňovať, on chce zavádzať nové dane na emisie, pritom Slovalco odišlo zo Slovenska kvôli práve týmto vysokým cenám.

Tomáš Taraba a Igor Matovič v O 5 minút 12 - 08.10.2023
Nepravda

Taraba v prvej časti výroku hovorí o nových rozpočtových opatreniach, ktoré chce údajne zavádzať premiér Ódor. Ľudovít Ódor predstavil balík opatrení na ozdravenie verejných financií. Nejde však o opatrenia, ktoré by úradnícka vláda chcela alebo navrhovala prijať ako celok. Boli vytvorené ako nástroj pre budúcu vládu, ktorá ho môže a nemusí využiť. Rozsah ponúkaných opatrení v ozdravnom dokumente je väčší, aby si nová vláda mohla vybrať opatrenia s dôrazom na ich politické smerovania a priority. V dokumente sa nachádzajú aj opatrenia obsahujúce vyššie zdanenie škodlivých externalít, napríklad vyššie zdanenie osobnej a nákladnej dopravy v závislosti od emisií CO2. 

V druhej časti výroku hovorí Tomáš Taraba o hlinikárni Slovalco. Slovalco v minulom roku oznámila odstavenie hlavnej výroby, z dôvodu neudržateľnosti výroby pri cenách energií a nedostatočnej podpore štátu. Nie je však pravdou, že by podnik zo Slovenska odišiel. Napriek odstaveniu hlavnej výroby v podniku naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu a podnik nevylučuje, že v budúcnosti sa výroba opäť obnoví. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Po 18. zasadaní Vlády predstavil premiér Ľudovít Ódor na tlačovej konferencií  Návrh na ozdravenie verejných financií. Ide o opatrenia, ktoré plánuje poskytnúť nadchádzajúcej vláde ako odborný podklad.

Dokument obsahuje takmer stovku opatrení, medzi ktorými sú aj zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá v závislosti od emisií CO2 či zohľadnenie CO2 pri zdanení áut približne podľa priemeru EÚ.

Balík opatrení bude podľa ministerstva ponúknutý novej vláde, ako odborný podklad k príprave rozpočtu.  Rozsah ponúkaných opatrení v ozdravnom dokumente je väčší, aby si nová vláda mohla vybrať opatrenia s dôrazom na ich politické smerovania a priority. 

Poverený minister financií Michal Horváth chce tento návrh zanechať svojmu nástupcovi ako odborne podložený plán. Poverený premiér Ľudovít Ódor sa vyjadril, že budúca vláda má na výber, pre aké konkrétne opatrenia sa rozhodne.

Hlinikáreň Slovalco v minulom roku oznámila odstavenie hlavnej výroby. Hlinikáreň Slovalco v auguste 2022 avizovala odstavenie pecí do konca septembra 2022. Ako dôvod odstavenia primárnej prevádzky podnik uviedol neudržateľnosť výroby pri cenách energií a nedostatočnej podpore štátu. Podnik sa sťažoval najmä na nezavedenie kompenzácií pre energeticky náročné podniky na úrovni iných priemyselných krajín EÚ.

Napriek odstaveniu hlavnej výroby bude podnik naďalej pokračovať v činnosti recyklačného centra pre spracovanie procesného šrotu. Celková budúcnosť podniku je otázna, no vďaka efektívnemu hospodáreniu s energiami a rezervám podnik Slovalco hlásil za rok 2022 zisk vyše 218 miliónov.

Podnik nevylučuje, že v budúcnosti sa výroba opäť obnoví. Podľa generálneho riaditeľa Veselého bude fabrika udržiavať technológiu v takom stave, aby ju bolo možné opätovne spustiť. Nevyhnutnou podmienkou reštartu je však riešenie kompenzácie nepriamych nákladov CO2.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2023
success
error