DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Európsku úniu, ktorá si založí ruky a iba sa prizerá a potom maximálne prijme rozhodnutie, že no však keď sa sem teda dostanú tí migranti, tak tí, ktorí ich nezoberú, tak poskladajú sa 22.000 eur na hlavu jedného migranta, lebo tak teda my máme deravé hranice.

Tomáš Taraba a Igor Matovič v O 5 minút 12 - 08.10.2023
Zavádzajúce

Po dlhých vyjednávaniach dospela Rada EÚ k dohode na novom migračnom pakte. Systém povinných kvót v ňom vystriedal princíp solidarity, pri ktorom majú krajiny na výber z možností – buď sa budú podieľať na relokácii, alebo budú podporovať túto relokáciu finančne. Za každého migranta, ktorého krajiny odmietnu prijať by mali v rámci solidarity zaplatiť sumu 20-tisíc eur, čo by malo pokryť náklady na zabezpčenie návratu takejto osoby. Je však zavádzajúce tvrdiť, že princíp solidarity je jediným opatrením, ktorým EU bojuje proti ilegálnej migrácii. V rámci EÚ funguje agentúra Frontex, ktorej hlavnou úlohou je ochrana vonkajších hraníc EÚ a Schengenského priestoru. Existuje taktiež viacero dokumentov a stratégií, ktoré sa nelegálnej migrácii venujú. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Vo štvrtok 8. júna schválili ministri vnútra EÚ svoju pozíciu k migračnému paktu. Aj keď návrh neobsahuje povinné kvóty, Slovensko sa pri hlasovaní zdržalo, zatiaľčo Poľsko s Maďarskom hlasovali proti.

Nová dohoda na pôde EÚ tak nahradila princíp kvót novým princípom povinnej solidarity, kedy majú krajiny na výber z možností pri riešení migrácie – buď sa budú podieľať na relokácii alebo budú  podporovať túto relokáciu finančne. 

Pakt EÚ o migrácii a azyle obsahuje takzvaný mechanizmus solidarity, ktorý sa zameriava na premiestňovanie alebo sponzorovanie návratov. V rámci sponzorovania návratu členské štáty poskytnú členskému štátu, ktorý sa ocitol pod tlakom, všetku potrebnú podporu, aby urýchlene vrátil tie osoby, ktoré nemajú právo na pobyt. V rámci takejto solidarity by mali štáty platiť 20-tisíc eur za každého migranta, ktorého odmietnu prijať.

Nový pakt o migrácii a azyle predstavila ešte v septembri 2020 predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dôvodom bol fakt, že dovtedajší azylový systém dostatošne nefungoval.

Princíp povinnej solidarity však nepatrí k jediným opatreniam, ktoré Únia prijala na boj proti ilegálnej migrácii. V rámci EÚ funguje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorej úlohou je ochrana vonkajších hraníc EÚ a Schengenského priestoru. Medzi jej hlavnú náplň patrí boj proti ilegálnej migrácii, obchodu s ľuďmi a infiltrácii teroristov, harmonizácia hraničných kontrol a sprostredkovanie spolupráce medzi pohraničnými orgánmi jednotlivých štátov.

Únia prijala aj viacero strategických dokumentov na vysporiadanie sa s migráciou. Medzi tie najdôležitejšie patria Stratégia EÚ pre dobrovoľný návrat a reintegráciu, Oznámenie o efektívnejšej návratovej politike v Európskej únii , Akčný plán EÚ proti pašovaniu migrantov na roky 2015-2020 ale aj mnoho ďalších.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2023
success
error