DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Taraba

Život - NS

Neprešiel zákon napríklad, aby pri tej úchylnej sexuálnej výchove, ktorej sú vystavované deti bez súhlasu rodičov, bol potrebný súhlas rodiča alebo vôbec to na tej škole nebolo. Potom máte otázku, aby sa zrušil transgender, naprírklad vyhláška, kedy, keď si povie nejaký, nejaká tehotná žena, že je tehotný muž, vy to musíte akceptovať, pretože Lengvarský ako taký zbabelec deň pred odchodom z funkcie, a kvázi generál, tak podpísal niečo takéto.

Tomáš Taraba a Igor Matovič v O 5 minút 12 - 08.10.2023
Nepravda

Tomáš Taraba vo výroku spomína dve samostatné udalosti. Prvou je návrh novely školského zákona, podľa ktorého mali byť rodičia vopred informovaní o obsahu vzdelávania v oblasti sexuálnej výchovy na školách. Podľa niektorých interpretácii návrh obsahoval aj právo rodičov nesúhlasiť s výchovou a vzdelávaním o ľubovoľnej téme, napríklad aj o holokauste či evolúcii. Zákon nakoniec nebol prerokovaný kvôli predčasnému ukončeniu júnovej schôdze. 

Tomáš Taraba vo výroku odkazuje aj na Štandardný postup, ktorý pri svojom odchode z funkcie podpísal bývalý minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Tento postup predtým schválila odborná komisia na ministerstve zdravotníctva. Usmernenie stanovuje, ktorí zdravotníci môžu robiť diagnostiku, liečbu a vydať lekársky posudok o zmene pohlavia osobe s transsexualizmom. Taktiež transrodovým ľuďom umožňuje zmeniť údaje v dokladoch bez toho, aby museli podstúpiť chirurgický zákrok. Nie je však pravdou, že by toto usmernenie dovoľovalo transrodovej osobe zmeniť svoje pohlavie keď „si to povie.“  Podľa usmernenia je potrebné, aby takáto osoba najmenej jeden rok užívala hormonálnu liečbu, ktorá nie je povinná iba v prípade, že ju lekár neodporúča. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Školský zákon

V máji tohto roku navrhoval poslanec OĽaNO Richard Vašečka novelu školského zákona, podľa ktorej by rodičia mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by tak mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. 

Rodič by zároveň získal právo požiadať školu, aby dieťa absolvovalo výchovu a vzdelávanie aj v inej oblasti, ktorú rodič považuje za dôležitú z hľadiska jeho filozofického a náboženského presvedčenia, a to na základe jeho predchádzajúceho písomného informovaného súhlasu.

Podľa niektorých interpretácii by Vašečkov návrh priniesol rodičom možnosť nesúhlasiť s výchovou a vzdelávaním „aj v inej oblasti, ktorú považuje za dôležitú z hľadiska jeho náboženského a filozofického presvedčenia“. Rodič by takto mohol odmietnuť vyučovanie o holokauste alebo evolúcii.

Parlament nakoniec neumožnil rozhodovať o pozmeňovacom návrhu k zákonu v skrátenom konaní, čím ho de facto stopol. Keďže si predtým poslanci odhlasovali predčasné ukončenie júnovej schôdze, o návrh už ďalej nehlasovali.

Štandardný postup

Bývalý minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, tesne pred svojím odchodom z funkcie, podpísal tzv. „štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.“ 

Tento postup predtým tesnou väčšinou schválila odborná komisia na ministerstve zdravotníctva začiatkom februára. Na to, aby vošiel do platnosti sa však vyžadoval ešte podpis ministra. Autormi tohto medicínskeho postupu boli deviati ľudia - psychiatri, psychológovia, urológ, sexuologička, endokrinologička a gynekologička.

Usmernenie stanovuje, ktorí zdravotníci môžu robiť diagnostiku, liečbu a vydať lekársky posudok o zmene pohlavia osobe s transsexualizmom. Transrodovým ľuďom zároveň umožňuje zmeniť údaje v dokladoch (meno a rodné číslo) aj bez toho, aby museli podstúpiť chirurgický zákrok a mohli sa tak rozhodnúť medzi zákrokom a hormonálnou liečbou.

Najdôležitejšou zmenou je to, že podľa usmernenia už nie je povinnosť podstúpiť odstránenie pohlavných orgánov, ako tomu bolo doteraz. Slovenská nariadenia totiž dávali transrodovým osobám pri právnej zmene pohlavia podmienku nútenej sterilizácie.

Podľa nového usmernenia je potrebné, aby transrodová osoba najmenej jeden rok užívala hormonálnu liečbu a písomne vyhlásila ošetrujúcemu lekárovi, že za jediné možné riešenie považuje trvalú, celoživotnú a nezvratnú zmenu svojej právnej identity, mena a priezviska. Hormonálnu liečba nie je povinná, iba ak ju lekár neodporúča.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2023
success
error