DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

Takáto legislatíva bola na stole (pozn. týkajúca sa inštitútu registrovaného partnerstva a žitia v rovnoprávnom zväzku), Viliam Karas priniesol takéto riešenia, ale pani ministerka Dubovcová to stiahla zo stola.

Voľby 2023: Robert Kaliňák a Milan Majerský - 10.09.2023
Zavádzajúce

Majerský reagoval na otázku moderátora o inštitúte registrovaného partnerstva.

Po vražde na Zámockej ulici v októbri 2022 v Bratislave poveril premiér Heger ministra spravodlivosti vypracovaním legislatívnych návrhov, ktoré by riešili aj situáciu LGBTI+ komunity. Karasov návrh zavádzal inštitút dôverníctva umožňoval zakladal súkromné nadačné fondy. Nešlo tak o úpravu registrovaných partnerstiev, ale len o možnosť podať vyhlásenie u notára, ktoré by dovoľovalo dôverníkovi vykonávať len niektoré úkony, ktoré sú bežné pre manželstvá alebo registrované partnerstvá. Podľa organizácii venujúcich sa právam LGBTI+ komunity bol tento návrh nedostatočný, pretože navrhovaná legislatíva nespĺňala ani minimálny štandard ochrany ľudských práv párov rovnakého pohlavia. S podobných dôvodov požiadala nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová o stiahnutie návrhu. Výrok Milana Majerského preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Po dvojnásobnej vražde, ktorá sa udiala na Zámockej ulici v Bratislave, poveril premiér Eduard Heger ministra spravodlivosti Viliama Karasa spracovaním legislatívnych návrhov aj pre LGBTI+ komunitu.

V januári tohto roka pripravil minister Karas návrh legislatívnych zmien na zlepšenie právnej ochrany nezosobášených párov. Návrh však nehovoril o registrovaných partnerstvách, ale o takzvanom inštitúte dôverníctva, ktorý nie je venovaný výlučne párom rovnakého pohlavia, ale pre akékoľvek nezosobášené páry. 

V praxi išlo o tzv. fiduciárne vyhlásenie, teda právny úkon u notára, ktorým človek poverí blízkeho právomocou oboznamovať sa napríklad so svojimi zdravotnými informáciami. Toto vyhlásenie by taktiež umožnilo stanoviť dôverníka na správu dedičstva, či určiť ho ako poručníka alebo opatrovníka detí zosnulého.

Druhým riešením z tohto legislatívneho balíka bol zákon o súkromných nadačných fondoch, tzv. trustoch, ktorým mali byť riešené ďalšie majetkové vzťahy a ich efektívne spravovanie

Návrh však kritizovali viacerí aktivisti aj mimovládne organizácie. Iniciatíva Inakosť, ktorá spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života LGBTI ľudí vydala vyhlásenie, že sa tieto dva nové inštitúty v podstate ich požiadaviek netýkajú. Kľúčové je podľa iniciatívy uznanie existencie partnerského vzťahu a jeho overenie vzájomným vyhlásením. Iniciatíva dodáva, že tento vzťah dôverníctva nie je vzájomný a nemá definovaný súbor práv a povinností typicky potrebný pre partnerské vzťahy.  Navrhovaná legislatíva tak podľa iniciatívy jednoznačne nespĺňa minimálny štandard ochrany ľudských práv párov rovnakého pohlavia.

Po nástupe úradníckej vlády v máji tohto roka požiadala nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová o stiahnutie tohto návrhu. Podľa nej išlo totiž iba o doplnenie už existujúcich inštitútov v občianskom zákonníku a nie o riešenie životnej situácie ľudí, ktorí patria do menšiny LGBTI+.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.09.2023
success
error