DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My sme postavili nemocnicu za 1 volebné obdobie kompletne celú. Svätý Michal, Svätý Michal, ktorá bola postavená 50 000 000 (eur). Je to veľkosť štandardnej veľkej okresnej nemocnice, ktorá plní všetky kritériá, ktoré má. (...) ona je pre civilných zamestnancov, pre celé Staré Mesto, veď tam je iba 20 % ľudí, ktorí pochádzajú z rezortu, či už vnútra alebo obrany, 80 % je civilistov.

Voľby 2023: Robert Kaliňák a Milan Majerský - 10.09.2023
Zavádzajúce

Nemocnica sv. Michala v Bratislave bola postavená za 50 miliónov eur. V roku 2021 civilisti predstavovali iba 73 % z celkového počtu ošetrených. Navyše má minimálne o polovicu menšie lôžkové kapacity, než iné nemocnice spadajúce do kategórie regionálne podstatných nemocníc. Je preto zavádzajúce tvrdiť, že táto nemocnica spĺňa kritériá, ktoré zákon ukladá „štandardne veľkým okresným nemocniciam“, keďže nebola zaradená do riadnej kategorizácie, keďže je primárne určená zamestnancom silových zložiek spadajúcich pod ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra a nespadá pod ministerstvo zdravotníctva. Rovnako zavádzajúce je tvrdenie o kompletnej výstavbe nemocnice za jedno volebné obdobie, keďže samotné projektovanie začalo minimálne v roku 2011 a akciová spoločnosť Nemocnica sv. Michala bola založená v roku 2008. Objekt bol postavený pri poliklinike sv. Michala a využil už existujúcu technickú infraštruktúru polikliniky, ktorú preto nebolo nutné postaviť nanovo. 

Podľa súčasného znenia Zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti sa nemocnice delia do úrovní jeden až päť. Podľa zoznamu kategorizovaných nemocníc uverejneného na stránke rezortu zdravotníctva je Nemocnica sv. Michala nemocnicou, ktorá plní verejný záujem, avšak nebola zaradená do žiadnej zo spomínaných piatich úrovní.

Róbert Kaliňák dáva túto nemocnicu na úroveň „štandardne veľkých okresných nemocníc”, čo je opis, ktorý sa najviac podobá nemocniciam II. úrovne. Tie sú podľa ministerstva zdravotníctva nosnou časťou siete nemocníc v rámci poskytovania akútnej a plánovanej starostlivosti nemocníc na regionálnej úrovni. Jedným zo znakov týchto nemocníc sú vyššie lôžkové kapacity. 

Počty lôžok jednotlivých regionálnych nemocníc sa líšia. V dokumente uverejnenom na portále chcemvediet.sk sú uvedené jednotlivé nemocnice patriace do siete Svet zdravia. Pri porovnaní s tabuľkou Hospodárskych novín majú zariadenia Sveta zdravia druhej úrovne nasledovný počet lôžok: Rimavská Sobota 406 lôžok, Michalovce 517, Rožňava 315, Spišská Nová Ves 346, Humenné 304 a Dunajská Streda 358 lôžok (.pdf, s. 4). Ďalšia regionálna nemocnica II. úrovne, Košice - Šaca, mala podľa denníka Korzár v roku 2018 379 lôžok. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky mala v roku 2019 660 lôžok. Správa ministerstva vnútra o otvorení nemocnice Sv. Michala malo zariadenie v čase otvorenia kapacitu 120 lôžok s možnosťou navýšenia kapacity na 140.

Pomer civilistov a zamestancov rezortu vnútra a obrany medzi pacientmi uvádza Nemocnica sv. Michala vo výročných správach. Z výročnej správy za rok 2022 vyplýva, že v roku 2021 pacienti, ktorí nespadajú do kategórií rezortov vnútra a obrany, tvorili približne 73 % ošetrených (.pdf, s. 29). Výročná správa za rok 2020 uvádza 68 % ošetrených civilných pacientov v roku 2017, 70 % v roku 2019 a 71 % v rokoch 2019 a 2020 (.pdf, s. 23).

Dátum zverejnenia analýzy: 24.09.2023
success
error