DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

Frontex v rámci Európskej únie vyčlenil nejakých 845 miliónov EUR, keď dobre hovorím tú sumu na práve riešenie týchto, na ochranu Schengenu na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie.

Voľby 2023: Robert Kaliňák a Milan Majerský - 10.09.2023
Pravda

Rozpočet Frontexu pre rok 2023 počíta s výdavkami na úrovni približne 845 miliónov eur. Aj keď niektoré z týchto výdavky priamo nesúvisia s ochranou hraníc, sú určené pre plynulý chod agentúry, ktorej hlavnou úlohou je bezpečnosť a ochrana Schengenského priestoru. Výrok preto hodnotíme ako ešte pravdivý.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex bola založená s cieľom pomáhať členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru pri ochrane vonkajších hraníc EÚ. Medzi hlavné úlohy agentúry patrí okrem ochrany hraníc aj boj proti cezhraničnému zločinu, monitoring, analýza rizík či výskum a vývoj v tejto oblasti.

Rozpočet Frontexu pre rok 2023 predpokladá, že výdavky agentúry budú na úrovni 845 432 752 eur. Finančné prostriedky pochádzajú z veľkej väčšiny práve z príspevkov Európskej únie (788 936 752 eur) a od krajín pridružených k Schengenu (56 496 000 eur). 

Výdavky organizácie sa skladajú z troch hlavných častí, a to: personál, administratívne výdavky a výdavky na operatívne aktivity. Najmä v prvých dvoch spomenutých častiach sa nachádzajú položky, ktoré viac súvisia s chodom organizácie a zabezpečením jej administratívnych povinností. Najväčšia časť rozpočtu, viac ako 585 miliónov eur, však smeruje práve do aktivít na ochranu vonkajších hraníc Schengenského priestoru.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.09.2023
success
error