DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

My sme dali 3,5 miliardy na neadresnú pomoc v rámci pomoci s energiami.

Voľby 2023: Robert Kaliňák a Milan Majerský - 10.09.2023
Neoveriteľné

V rozpočte na rok 2023 vyčlenila vláda sumu 3,5 miliardy na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií. Odborníci tieto opatrenia kritizovali ako priveľké a neadresné. Navyše nie je jasné, aká časť balíčka bude naozaj použitá. Ministerstvo financií vo svojej správe odhaduje, že by konečná suma pomoci s energiami mohla byť až o jednu miliardu nižšia, presné čísla za tento rok však ešte nie sú k dispozícii. Keďže nie je isté, koľko nakoniec Slovensko v tomto roku na dotácie energií vynaloží, hodnotíme výrok Milana Majerského ako neoveriteľný.

V októbri minulého roka schválila vláda rozpočet pre rok 2023. Na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií v ňom vyčlenila sumu 3,5 miliardy. Národná rada SR rozpočet v rovnakom znení schválila v decembri 2022. 

Odborníci pomoc kritizujú za to, že je príliš veľká a neadresná.  Otázna je podľa nich aj jej výška vzhľadom na zadlženosť Slovenska. 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) tvrdí, že vládou schválené konečné ceny plynu a elektriny pre domácnosti sú plytvaním verejnými prostriedkami, ktoré je dôležité využívať hospodárne a zodpovedne. Problémom je podľa IDH aj neadresnosť podpory. 

Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že pomocou je mimoriadne štedrá a vyššia, ako si môžeme dovoliť. Podľa Šustera by mala byť pomoc adresovaná najmä najchudobnejším.

Ministerstvo financií vo svojej správe konštatuje, že na kompenzácie cien energií sa pravdepodobne neminie celý balík peňazí vyčlenení v rozpočte. Správa konštatuje:

„V rámci štátneho rozpočtu sa aktuálne odhaduje použitie národných zdrojov na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií vo výške 2 215 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu (3 400 mil. eur) predstavuje nečerpanie na úrovni 1 185 mil. eur.“

Dátum zverejnenia analýzy: 24.09.2023
success
error