DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Dnes nezamestnanosť komparatívne nie je až taký veľký problém, nie je najväčší problém slovenskej ekonomiky, lebo je 5-6 % a ona už o moc nižšia nebude. Dnes je problém slovenskej ekonomiky stagnujúca produktivita a nedostatok ľudí.

Voľby 2023: Michal Šimečka a Richard Sulík - 13.08.2023
Pravda

Miera nezamestnanosti na Slovensku dlhodobo klesala a v súčasnosti sa drží okolo hranice 6 %. Klesá však aj produktivita práce a slovenský priemysel zápasí s nedostatkom pracovných síl. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V prvom štvrťroku 2023 dosiahla miera nezamestnanosti na Slovensku 6,2% a počet dlhodobo nezamestnaných osôb sa znížil oproti prvému kvartálu 2021 o 20,5 tisíc osôb. Pokles bol zaznamenaný vo všetkých vekových kategóriách, najmä však pri 25 až 34 ročných. Znižovanie nezamestnanosti pokračuje od roku 2020 vo všetkých samosprávnych krajoch. K priaznivému trendu vývoja na trhu práce prispeli aj štátne projekty aktivačných prác a praxe pre mladých ľudí.

Na druhej strane však bol zaznamenaný aj 2,5% pokles produktivity práce. Produktivita práce predstavuje objem produkcie na jednu odpracovanú hodinu. Tento ukazovateľ vyjadruje, ako efektívne vedia zamestnávatelia využiť pracovnú silu a jeho pokles tak predstavuje riziko zhoršenia medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenských výrobcov.

Slovenský priemysel tiež hlási nedostatok zamestnancov, a to najmä v povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Rezort práce chce situáciu vyriešiť pracovníkmi z tretích krajín, a to najmä z Balkánu, Kaukazu, Strednej Ázie a Ukrajiny. Ministerstvo preto predložilo do pripomienkového konania návrh, podľa ktorého by od začiatku budúceho roka mohli dostať národné víza vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.09.2023
success
error