DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

Tie štatistiky tá subsaharská Afrika a to všetci prišli (imigranti) v 2015 na 90 %, na 90 % nie sú upotrebiteľní na trhu práce.

Kollár a Pellegrini v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Nepravda

Aj napriek tomu, že imigranti zo subsaharskej Afriky čelia na európskom trhu práce viacerým prekážkam, dosahuje miera ich zamestnanosti vo vybraných krajinách viac než 49 %, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Vo Veľkej Británii dosahuje zamestnanosť mužov zo subsaharskej Afriky 79 %, pričom zamestnanosť britských mužov je na úrovni 78 %. Pre ženy z oboch skupín sú čísla zamestnanosti nižšie, konkrétne pre tie zo subsaharskej Afriky je to 71 % a pre britské 72 %. Vo Francúzsku je zamestnanosť imigrantov zo subsaharskej Afriky pre obe pohlavia 62,2 %.

Ak sa pozrieme na utečencov, ktorí prišli počas utečeneckej krízy v roku 2015, a neboli teda primárne zo subsaharskej Afriky, v Nemecku bola po piatich rokoch ich zamestnanosť na úrovni 49 %. Utečencom a imigrantom často chýba vzdelanie potrebné na zaplnenie pracovných pozícií so špecifickou kvalifikáciou. Príkladom môže byť Švédsko, kde iba deväť až desať percent sýrskych utečencov má vysokoškolský titul. Aj napriek tomu je v Nemecku zamestnanosť utečencov po dvoch rokoch od príchodu zhruba na úrovni 40 %. Najnovšie celoeurópske štatistiky hovoria o tom, že zamestnanosť ľudí z krajín mimo EÚ je okolo 61-62 %. Pre porovnanie, zamestnanosť občanov EÚ je zhruba 75 %.

 

 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2023
success
error