DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Heger

Demokrati

Tým pádom parlament už nevie ublížiť plánu obnovy a úradnícka vláda môže dokončiť všetky tie veci, ktoré sú na úrovni vlády a v septembri tretia žiadosť o platbu ďalších 800 miliónov (pozn. eur z Plánu obnovy) je tak ochránených.

Robert Fico a Eduard Heger v Na telo - 30.11.-0001
Nepravda

Na vyplatenie tretej platby z Plánu obnovy nie je potrebné prijať v parlamente novú legislatívu. Ako však ukazuje nedávna minulosť, niektoré návrhy zákonov v parlamente by mohli vyplatenie ohroziť. Nesedí tak tvrdenie ako také, že parlament už nevie ublížiť Plánu obnovy, ani že peniaze sú (pred parlamentom) ochránené. Výrok Eduarda Hegera preto hodnotíme ako už nepravdivý. 

Ku dňu 16. mája 2023 nie je v riziku nesplnenia žiadny míľnik z tretej žiadosti o platbu z Plánu obnovy, ktorá je vo výške 814,7 milióna eur. Zároveň na splnenie zostávajúcich míľnikov z Plánu obnovy nepotrebuje vláda prijatie novej legislatívy Národnou radou Slovenskej republiky, keďže školský zákon bol schválený 20. mája 2023. Napriek tomu stále môže dôjsť k zdržaniu alebo nesplneniu niektorého z míľnikov, čo by viedlo k ohrozeniu podania celej žiadosti o platbu.

Hoci prijatie novej legislatívy Národnou radou nie je potrebné, niektoré legislatívne návrhy môžu plán obnovy naopak ohroziť. Vicepremiérka Lívia Vašáková v máji 2023 upozornila, že Slovensko mohlo prísť o takmer 815 miliónov eur z plánu obnovy. Na vine bola novela zákona o ochrane prírody z dielne poslancov okolo Tomáša Tarabu. Návrh zasahoval do reformy národných parkov, na ktorú je naviazaná tretia platba z Bruselu. Návrh nakoniec schválený nebol

Vyjadrenie strany Demokrati z 30. 5. 2023: 

Keďže, ako sami píšete v odôvodnení, v parlamente už nie je legislatíva, ktorej schválenie by bolo podmienkou vyplatenia tretej platby z plánu obnovy a zároveň všetky ostávajúce míľniky sú už v rukách vlády, výrok Eduarda Hegera považujeme za fakticky správny. Nič na tom nemení ani tvrdenie z vášho odôvodnenia, že „Napriek tomu, stále môže dôjsť k zdržaniu alebo nesplneniu niektorého z míľnikov/cieľov, čo by viedlo k ohrozeniu podania celej žiadosti o platbu.“ keďže Eduard Heger netvrdil, že nemôže dôjsť k zdržaniu, alebo nesplneniu niektorých míľnikov, ale iba to, že úradnícka vláda má zvyšné míľniky vo vlastných rukách. 

To, že poslanci môžu prichádzať s legislatívnou iniciatívou, ktorej obsah by zvrátil reformy z plánu obnovy, ako tomu bolo v prípade návrhu poslanca Tarabu, nič nemení na faktickosti predmetného výroku, keďže z kontextu jasne vyplýva, že Eduard Heger hovoril o tom, že v parlamente už nie je potrebné schváliť žiadne ďalšie míľniky. 

Tým pádom platí, že v parlamente už nie je legislatíva, ktorá musí byť schválená na splnenie podmienok 3. platby z plánu obnovy, a rovnako platí, že zvyšné míľniky sú už v rukách úradníckej vlády. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.05.2023
success
error