DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Od 1. januára 2024 začnú platiť výdavkové limity. Ak teda v Európskej únii skončí platnosť alebo teda znovu sa obnoví platnosť tých rozpočtových opatrení, čiže tam bude treba 0,5 štrukturálne znížiť výdavky.

Igor Matovič a Michal Šimečka v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Od roku 2024 začnú pre Slovensko platiť limity na výdavky z rozpočtu, podľa ktorých bude potrebné znížiť štrukturálne saldo vládneho sektoru o 0,5 % HDP ročne. 

Slovensko sa zaviazalo dodržiavať výdavkové limity ako jednu z podmienok čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy EÚ. Tieto výdavkové limity začnú platiť v momente, keď sa v Bruseli opäť obnoví platnosť európskych dlhových pravidiel, ktoré sa vypli po vypuknutí pandémie Covid-19.

Pre rok 2024 určila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) limit verejných výdavkov na úrovni 44,309 miliardy eur. V roku 2024, by tak mal rozpočet presiahnuť limit o 358 miliónov eur. 

Plánované štrukturálne saldo verejného sektoru v roku 2024 predstavuje 4,7 miliardy eur a práve vývoj salda určuje do značnej miery výsledný limit výdavkov. Ak je tento ukazovateľ v pásme 1 – 5 % HDP predstavuje stredné riziko, ak nad 5 % HDP tak vysoké riziko. V prípade, že je ukazovateľ v pásme stredného a vysokého rizika musí štrukturálne saldo klesnúť o 0,5 % HDP ročne.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2023
success
error