DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS

Výsledok sme videli tak, ako sa pýtate, bohužiaľ, v parlamente neprešiel ani ten minimalistický základný náš návrh, teda zákona o partnerskom spolužití, ktorý by teda zlepšil postavenie LGBTI komunity a na Slovensku.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 03.11.2022
Pravda

Návrh novely Občianskeho zákonníka o inštitúte partnerského spolužitia, ktoré pripravila strana SaS, neprešiel na rokovaní ani do druhého čítania. Na rokovaní sa zúčastnilo 133 poslancov, z ktorých 50 návrh podporilo, proti bolo 37 poslancov, zdržalo sa 15 a 31 nehlasovalo. 

Návrh zákona mal podľa predkladateľov zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, kde by bolo partnerské spolužitie umožnené osobám rôzneho, ale aj rovnakého pohlavia. Zlepšenie by sa medzi spolužijúcimi partnermi dotklo oblasti ako je dedenie, informovanosť o zdravotnom stave či nároku na ošetrovné.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error