DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS

Keď mohli náš zákon (zákon o partnerskom spolužití, pozn.) posunúť do druhého čítania. Mohlo byť čokoľvek vyradené, mali sme mesiac na debaty. Proste, ak by vláda chcela, mohla tento návrh posunúť a mohla upravovať.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 03.11.2022
Pravda

Legislatívny proces na Slovensku je upravený v Rokovacom poriadku Národnej rady SR. Navrhovaný zákon sa podľa rokovacieho poriadku v parlamente prerokováva v tzv. troch čítaniach. V prvom čítaní sa koná všeobecná rozprava o podstate návrhu a následné hlasovanie o posunutí návrhu do druhého čítania. V druhom čítaní sa k návrhu postupne vyjadria jednotlivé parlamentné výbory. Minimálna lehota tejto časti legislatívneho procesu je 30 dní. Poslanci môžu v druhom čítaní v rozprave podľa § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, o ktorých sa následne hlasuje. V tomto procese môže byť časť zákona zmenená, odstránená alebo naopak pridaná. V treťom čítaní sa hlasuje o návrhu zákona ako o celku, a pokiaľ sa daný návrh podarí schváliť väčšinou v parlamente, ten následne putuje do rúk prezidentovi SR. 

Z dôvodu nedosiahnutia nadpolovičnej väčšiny sa navrhovaný zákon z dielne SaS o partnerskom spolužití nedostal ani do druhého čítania. Poslanec Viskupič správne tvrdí, že ak by sa tak stalo, parlament by mal “mesiac na debaty” a úpravu predmetného návrhu zákona. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error