DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS

Ale vláda doručila do parlamentu (absolútne zlý) návrh zákona na tej výdavkovej strane, kde v podstate celých 1,5 miliardy sa vlastne malo nasypať do všeobecnej pokladničnej správy, tuná do kasičky, ministra financií, bez toho, aby bolo vôbec jasné ako tieto peniaze budú rozdelené.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 03.11.2022
Pravda

Novela štátneho rozpočtu zablokovaná stranou SaS naozaj obsahovala body prisudzujúce celú sumu 1,5 miliárd do rozpočtu Všeobecnej pokladničnej správy (VPS), ktorá je kapitolou spravovanou ministerstvom financií. (pdf, s.1) Strana SaS podporila až druhý návrh novely. Tento obsahoval body o rozdelení sumy aj ministerstvám práce a hospodárstva. Výrok preto považujeme za pravdivý.

Viskupič hovorí o novele štátneho rozpočtu, ktorú vláda schválila 26. septembra 2022. Súčasne vtedy schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o danej novele. 

Do Národnej rady bol návrh na skrátené konanie doručený 27. septembra 2022 a plénum ho v hlasovaní začiatkom októbra neschválilo. Následne nebola NR SR pri hlasovaní o samotnej novele štátneho rozpočtu uznášaniaschopná trikrát. Hlasovanie 7. októbra 2022 dvakrát zablokovali poslanci SaS, Smer-SD a väčšina nezaradených. Hlasovanie zablokovali dva poslanecké kluby a nezaradení aj 11. októbra 2022.

Zablokovaný návrh zákona obsahuje navýšenie štátneho rozpočtu o takmer jeden a pol miliardy eur. Rovnako obsahuje aj stranu s príjmami a výdavkami štátu v podobe, akú spomína Viskupič. Suma, ktorú štát minie, je uvedená iba v riadku „Výdavky spolu“. Z bodov tri, štyri a päť navrhovaného zákona vyplýva, že celá čiastka, o ktorú sa má štátny rozpočet navýšiť obohatí rozpočet Všeobecnej pokladničnej správy (VPS). 

Z článku Denníka E z roku 2016 vyplýva, že ide o rozpočtovú kapitolu, ktorá obsahuje rôzne rezervy na nečakané udalosti. Ekonóm a viceguvernér Národnej banky Slovenska Ódor sa vtedy ešte ako člen Rozpočtovej rady pre denník vyjadril, že „obratnému ministrovi financií umožňuje VPS zaujímavé hry s číslami”. Denník E v danom článku vysvetľoval „ako mohol štát na papieri ušetriť aj napriek tomu, že ministerstvá v skutočnosti minuli výrazne viac”, než bol ich rozpočet.

Druhý návrh novely štátneho rozpočtu bol parlamentom schválený 18. októbra 2022, keď ho v prvom aj v druhom čítaní podporilo SaS. Klub tiež hlasoval aj za návrh na skrátené legislatívne konanie o novele. Tento návrh zákona, už obsahoval zmeny v bodoch štyri a päť. Z bodu štyri vyplýva, že takmer 400 miliónov poputuje Ministerstvu práce, 900 miliónov Ministerstvu hospodárstva a do Všeobecnej pokladničnej správy 200 miliónov eur. Bod päť špecifikuje pridelenie financií pre dané ministerstvá.

Z uvedených informácií teda vyplýva, že Viskupič má pravdu, keď tvrdí, že v prvotnom návrhu novely štátneho rozpočtu boli financie zaradené len pod správu Ministerstva financií, bez konkrétneho návrhu ďalšieho prerozdelenia financií.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error