DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS

My neblokujeme parlament, to by som chcel ľuďom vysvetliť, my blokujeme konkrétne hlasovania o zlých zákonoch, to nemá nič s tým, že parlament nemôže rokovať, ak predseda alebo predsedajúci preruší po po takomto zablokovaným hlasovaním na celý deň schôdzu, to nie je vôbec nutné, čiže parlament môže rokovať a my ako opozícia proste blokujeme zlé zákony.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 03.11.2022
Pravda

Rokovací poriadku NR SR obsahuje spôsoby, ako možno presunúť body schôdze na neskôr a rokovať o ďalších bodoch. Výrok preto považujeme za pravdivý.

Parlament nebol uznášaniaschopný dva razy po sebe: 7. a 11. 10. 2022. Opozícia sa totiž na nesúhlas s niektorými bodmi v programe odmietla zúčastniť hlasovania. Rozhodujúcim hráčom bola v tomto prípade práve SaS, ktorej sa nepáčil návrh rozpočtu. Faktom teda je, že sa v ten deň v NR SR ďalej nehlasovalo. Neznamená to však, že by sa jednalo o blokovanie. 

Program schôdzí NR SR sa riadi podľa Rokovacieho poriadku. Podľa § 24 sa na začiatku prerokuje návrh programu schôdze a následne sa o ňom hlasuje. Práve v tomto bode ostala NR SR dvakrát po sebe paralyzovaná. Opozícia však dala najavo, že cíti nejasnosti v bode o rozpočte, a teda odmieta o ňom hlasovať. Podľa § 24 odseku (4) mohol byť bod o rozpočte posunutý na koniec schôdze, poprípade na ďalšiu schôdzu, pričom by sa mohlo ďalej rokovať o zvyšných bodoch. Predseda parlamentu však schôdzu zrušil úplne a všetky body mimo rozpočtu, ktoré sa mali ešte prerokovať, boli tak v oboch dňoch presunuté na ďalšie zasadanie, a to až na 75. schôdzu NR SR 19.10.2022, kedy na programe bolo takmer 140 bodov.

Parlament teda nebol zablokovaný a mohol rokovať ďalej. Blokované bolo jedine hlasovanie o jednom bode, s ktorým sa opozícia nestotožňovala. Vzhľadom na to, že existovali mechanizmy, ktorými sa dali prerokovať zvyšné body, no schôdza bola ukončená ihneď, výrok považujeme za pravdivý.  

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error