DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Zároveň hovorí straší ľudí, že 10 000 ľudí prijať ako byrokratov, ale neprečíta si 3 riadky preto pod tým, že len to Eurostat európsky Štatistický úrad chcel… Aby sa vodohospodársky podnik presunul, či to sú štatistické vykazovania.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 03.11.2022
Zavádzajúce

Slovenský vodohospodársky podnik musel byť z dôvodu metodickej zmeny preradený medzi subjekty verejnej správy, avšak tento presun tvorí  3 028 zamestnancov. Aj bez tejto zmeny počet zamestnancov v štátnej a verejnej správe stúpne o ďalších vyše 7 tisíc, Matovičov výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Slovenský vodohospodársky podnik bol zaradený medzi ostatné subjekty verejnej správy od februára 2022 na základe zoznamu subjektov verejnej správy uverejneného na stránke Štatistického úradu SR.

Ministerstvo financií v Návrhu rozpočtu na rok 2023-2025 uviedlo, že v roku 2023 príde v rámci verejnej správy k nárastu zamestnanosti o 10 377 osôb oproti roku 2022. 

Najvyšší nárast v počte 5 521 osôb je zaznamenaný v kategórií ústrednej správy, pričom 3 028 osôb sa pripočítalo z dôvodu zaradenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. medzi ostatné subjekty verejnej správy. Ministerstvo to vysvetľuje ako metodickú zmenu, čo by potvrdzovalo Matovičov výrok. Z iného zdroja sa jeho tvrdenie nepodarilo overiť.

Avšak, k nárastu zamestnanosti prispeli aj iné kategórie verejnej správy. Navýšenie počtu o 4 756 osôb sa pre rok 2023 očakáva v územnej samospráve. Vo fondoch sociálneho zdravotného poistenia sa predpokladá nárast počtu zamestnancov o 100 osôb. Štátne príspevkové organizácie navyšujú počet zamestnancov o 1 126 osôb (.pdf, 73). 

Je pravdou, že Slovenský vodohospodársky podnik musel byť z dôvodu metodickej zmeny preradený medzi subjekty verejnej správy, ale minister financií nehovorí celú pravdu. Ďalších viac ako 7 tisíc osôb pribudne v ostatných častiach verejnej správy. Matovičov výrok evokuje, akoby jedinou príčinou zvýšenia počtu zamestnancov verejnej správy bola metodická zmena vyplývajúca z európskej metodiky ESA 2010.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error