DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

György Gyimesi

OĽaNO

Ja som odchovaný na dvojtisícročnej židovsko-kresťanskej tradícii a ich učení a toto (registrované partnerstvá, pozn.) jednoducho presahuje tento rámec .

Výroky politikov o právach LGBTI+ ľudí - 30.11.-0001
Pravda

Napriek protestným hlasom mnohých predstaviteľov, cirkev vo svojom oficiálnom učení vyjadruje konzistentný a opakovaný nesúhlas s registrovanými partnerstvami pre osoby rovnakého pohlavia. Kvôli týmto skutočnostiam hodnotíme výrok poslanca Gyimesiho ako pravdivý. Je ale potrebné pripomenúť, že tá istá tradícia, ktorú spomína poslanec Gyimesi nebránila mnohým iným vysokým predstaviteľom cirkví vyjadriť svoju podporu registrovaným partnerstvám a to vrátane samotného pápeža Františka.

Diskusia o registrovaných partnerstvách je v kontexte kresťanských cirkví živá a postoje sa líšia naprieč jednotlivými denomináciami ako aj krajinami. Oficiálne stanoviská Konferenice biskupov Slovenska aj stanovisko Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku hovoria proti uznávaniu zväzkov pre páry rovnakého pohlavia. Konferencia biskupov Slovenska vo svojom staršom stanovisku hovorí, že sa nemôže stotožniť so zrovnoprávnením spolužitia homosexuálov s rodinami založenými na manželstve. V novšom stanovisku zase hovorí, že právne uznávanie a ekonomická podpora zväzkov pre páry rovnakého pohlavia vysiela “dezorientujúce posolstvo”. Pastorálne stanovisko Evanjelickej cirkvi sa zase vyjadruje explicitný nesúhlas so zriadením inštitútu registrovaného partnerstva, s právom uzatvárať manželstvo pre homosexuálne páry a s možnosťou adopcie detí homosexuálnymi pármi.

Mnoho vysokých predstaviteľov týchto cirkví sa však v minulosti vyjadrilo pozitívne voči možnosti zavedenia registrovaných partnerstiev či dokonca manželstiev. Medzi najznámejších advokátov LGBTI+ ľudí na Slovensku patrí evanjelická farárka Anna Polcková, ktorá sa dlhodobo vyjadruje podporne voči LGBTI+ témam, alebo evanjelický kňaz Jakub Pavlus, ktorý podporil manželstvá LGBTI+ a prišiel pre svoje názory o prácu farára. Vo svete tiež nie je podpora predstaviteľov cirkvi zriedkavou záležitosťou. V Nemecku sa napríklad vyše 100 katolíckych predstaviteľov prihlásilo ku komunite LGBTI+ a v Belgicku flámski biskupi povolili požehnanie zväzkov pre páry rovnakého pohlavia. Najvýznamnejšia podpora pre registrované partnerstvá prišla od najvyššieho predstaviteľa Katolíckej cirkvi, pápeža Františka.

V dokumentárnom filme s názvom Francesco sa pápež na adresu registrovaných partnerstiev vyjadril nasledovne: "Homosexuáli majú právo byť súčasťou rodiny. Sú to božie deti... Čo potrebujeme, je zákon o registrovaných partnerstvách, aby týmto spôsobom boli právne krytí," Pápež ďalej uviedol, že sa registrovaných partnerstiev aj v minulosti "zastával". K pápežovým vyjadreniam o registrovaných partnerstvách zaujal neskôr postoj aj Vatikánsky štátny sekretariát, ktorý rozoslal pápežským nunciom list, v ktorom sú citované pápežove výroky označené za vytrhnuté z kontextu. Dokument zároveň zdôrazňuje, že na oficiálnom odmietavom postoji cirkvi voči akýmkoľvek homosexuálnym zväzkom sa nič nemení.

Proti zväzkom párov rovnakého pohlavia hovoria aj oficiálne cirkevné dokumenty, upozornil na to cirkevný analytik Imrich Gazda pre Denník N: V roku 2003 vydala Kongregácia pre náuku viery dokument týkajúci sa registrovaných partnerstiev, v ktorom sa priamo píše, že akokoľvek je cirkev pre “gejov a lesby” prijímajúca, civilné zväzky dvoch mužov alebo dvoch žien neschvaľuje. „Cirkev učí, že rešpekt voči homosexuálnym osobám v nijakom prípade nemôže viesť k schvaľovaniu homosexuálneho správania alebo k právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov.“píše sa v dokumente.

Výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Kňaz Ziolkovský sa hovorí, že pápežové vyjadrenia nemenia katolícke učenie cirkvi a náuka katolíckej cirkvi aj k tejto téme sa nachádza v katechizme.  Katechizmus katolíckej cirkvi síce hovorí, že homosexuálne vzťahy treba prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim, v tej istej časti odkazuje na tieto vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, homosexuálne úkony označuje za nezriadené a proti prirodzenému zákonu a hovorí, že ich v nijakom prípade nemožno schvaľovať.

Výrok o „tradícii” by sa dal vysvetliť aj ako pochopenie historického postoja kresťanstva v jeho dvoj-tisícročnej existencii, počas ktorej boli homosexuálne zväzky v takmer absolútnej väčšine odmietané, avšak inštitút registrovaných partnerstiev je historicky úplne nová vec. Na druhej strane mnohé krajiny v európe s rovnakou židovsko-kresťanskou tradíciou majú dnes registrované partnerstvá uzákonené, ako napríklad prevažne katolícke krajiny ako Írsko alebo Portugalsko.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error