DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Hoci dokonca ešte Robert Fico ako predseda vlády povedal, že by bolo treba upraviť minimálne spolunažívanie ľudí v jednej domácnosti, čo sa týka dedenia informácií zo zdravotných kariet a takýchto vecí. Dokonca toto bol plán.

Výroky politikov o právach LGBTI+ ľudí - 30.11.-0001
Pravda

Predseda strany Smer-SD Robert Fico v minulosti, ešte ako predseda vlády SR, vyjadril svoj postoj k spolunažívaniu párov rovnakého pohlavia. Vo februári 2015 na pôde Národnej rady SR po otázke od Richarda Vašečku zaujal Robert Fico nasledovné stanovisko: „Dovoľte mi povedať, že napriek schválenej novelizácii Ústavy Slovenskej republiky, kde sme zakotvili určitú charakteristiku manželstva, že tento dodatok ústavy nebráni tomu a nemôže brániť tomu, aby verejné inštitúcie riešili praktické problémy párov rovnakého pohlavia. Mám na mysli napríklad ich prístup k informáciám zdravotníckeho charakteru, dedenie a mnohé ďalšie, ktorými inak orientovaní ľudia na Slovensku žijú. Nemôžeme sa pred touto realitou zatvárať, našou povinnosťou je uľahčiť im niektoré praktické veci v živote.“ 

Je teda pravdou, že Robert Fico v minulosti upriamil pozornosť na potrebu riešiť problémy párov rovnakého pohlavia, akými sú stále napríklad nahliadanie do zdravotnej dokumentácie či záležitosti dedenia majetku.

Avšak, už osem dní po výroku v NR SR sa Fico v Sobotných dialógoch vyjadril, že gejské a lesbické páry a registrované partnerstvá nie sú pre jeho vládu prioritou.

Podotýkame tiež, že druhá Ficova vláda zriadila v roku októbri 2012 Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktorý je stálym odborným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Výrok však hodnotíme ako pravdivý, pretože uvedené tvrdenie Robert Fico skutočne povedal. Nemôžeme však potvrdiť slová o tom, že by to bol plán, pretože o pár dní neskôr sa vyjadril, že registrované partnerstvá a LGBT+ menšina nie je pre jeho vládu prioritou.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error