DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

...návrh na registrované partnerstvá, ktoré chceli takto z SaS prepašovať.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 28.10.2022
Nepravda

Návrh zákona o partnerskom spolužití, ktorý predstavila strana Sloboda a Solidarita koncom augusta, nevytvára právny inštitút partnerstva, ktoré by bolo registrované štátom, ale prichádza len s možnosťou upraviť niektoré životné situácie, ako sú majetko-právne vzťahy so svojím partnerom alebo partnerkou, u notára.

Minister financií Igor Matovič vo svojom výroku obviňuje stranu SaS z toho, že sa snažili predložiť návrh zákona, ktorý by v konečnom dôsledku dal možnosť osobám rovnakého pohlavia uzavrieť registrované partnerstvo. Podľa predkladateľov má návrh za úlohu ukotviť partnerské spolužitie na Slovensku. Netýka sa to len párov rovnakého pohlavia, ale každého spolužitia, ktoré nie je právne upravené, pretože partneri nechcú uzavrieť manželstvo. Podľa analýzy Ministerstva spravodlivosti SR existuje v súčasnosti na Slovensku 35 životných situácií, ktoré nie sú právne upravené a robia problémy spolunažívajúcim osobám (.pdf s. 1-3). 

Návrh z dielne SaS upravoval len niektoré z týchto tridsiatich piatich situácií a podľa slov predkladateľov mal za úlohu poskytnúť “minimálne občianskoprávne nároky v oblasti vzniku bezpodielového spoluvlastníctva, dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu k zdravotnej dokumentácii, či nároku na vdovský a vdovecký dôchodok a nároku na ošetrovné”.

Definícia hovorí, že registrované partnerstvo je formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb, ktorým sa zákonne vymedzuje vzájomné práva a povinnosti. Absencia úpravy vzájomných povinností bola však jedným z bodom kritiky aktivistov aj ľudskoprávnych organizácii. Ako príklad uvádza Martin Macko z iniciatívy Inakosť vyživovaciu povinnosť, ktorá existuje medzi manželskými pármi, návrh SaS ju však nespomína.

Pre registrované partnerstvá je typické, že ich štát vedie v oficiálnej štátnej evidenci. Ak si napríklad zoberieme inštitút manželstva, tak osoby žijúce v tomto zväzku štát registruje na základe záznamu v matrike. Návrh zákona od SaS dal partnerom len možnosť spísať notársku zápisnicu ohľadom niektorých konkrétnych životných situácií. Notárska zápisnica by bola vedená v registri notárskych zápisníc, teda nevznikol by žiaden nový register partnerských spolužití.„Nie je jasné, či to bude v evidencii notárov, ako to budú ľudia vlastne dokazovať, že to majú uzavreté. Či budú musieť pri každej situácii predkladať potvrdenie u notára,“ skonštatoval pre aktuality.sk Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Slabé právne ukotvenie inštitútu ďalší z bodov kritiky ľudskoprávnych expertov, ktorí považovali návrh zákona za nedostatočný, keďže neexistencia právnej úpravy zväzkov osôb rovnakého pohlavia spôsobuje takýmto osobám značné problémy v ich každodennom živote. Predkladateľ Ondrej Dostál tiež skonštatoval, že zákon neobsahuje všetky náležitosti registrovaných partnerstiev:  „Nie je to plnohodnotné životné partnerstvo, ako bol napríklad návrh, ktorý predložil kolega Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska“.

Na porovnanie starší zákon z dielne Sas, ktorý niesol názov “Zákon o registrovanom partnerstve” predpokladal uzavretie zväzku na matrike, vyživovaciu povinnosť alebo zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého partnera. Návrh zákona, ktorého predkladateľom bol Tomáš Valášek išiel ešte ďalej a predpokladal zápis životného partnerstva na matričnom úrade, vyživovaciu povinnosť medzi partnermi, bezpodielové spoluvlastníctvo alebo osvojenie maloletého dieťaťa.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.11.2022
success
error