DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Máme totiž 2. najvyššie zásoby plynu v EÚ s ohľadom na národnú spotrebu. (...) Namiesto priemeru z posledných 5 rokov, môže byť referenčným obdobím len posledný rok Čo to pre nás znamená? Od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 budeme môcť spotrebovať 3,874 m3 plynu. Priemerná spotreba v 5 uplynulých rokoch pritom dosahovala len 3,674 mld. m3.

16.08.2022
Pravda

Členské štáty EÚ sa dohodli na znižovaní spotreby plynu v zimnom období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 o 15 percentuálnych bodov v porovnaní s priemernou spotrebou za posledných päť rokov. Dôvodom dohody je príprava na zimu vzhľadom na možné výpadky dodávok plynu z Ruska.

Súčasťou dohody je aj povinnosť členských krajín naplniť vlastné zásobníky zemného plynu na minimálne 80 % do 1. novembra 2022 a budúce roky na 90 %. Cieľom dohody je pripraviť Európu na možné prerušenie dodávok zemného plynu z Ruska a poprípade zdielať kapacity v rámci EÚ. 

Viaceré krajiny si vyjednali výnimky z dohody, napríklad na základe závislosti priemyslu od spotreby plynu, miery oživenia ekonomiky po pandémií, naplnenosti zásobníkov plynu alebo od vzájomného prepojenia plynovodov s inými krajinami. Proti návrhu na obmedzenie spotreby sa ozvalo Maďarsko. 

Slovensko na základe uznanej výnimky vyjednalo skrátené referenčné obdobie, z ktorého sa znížená spotreba počíta, z piatich rokov na jeden rok. To znamená, že namiesto priemernej spotreby za posledných päť rokov vo vykurovacom období, čo predstavuje 3,674 miliardy metrov kubických, sa počíta minuloročná spotreba, ktorá v prepočte predstavuje 3,874 miliardy metrov kubických. 

Minister hospodárstva Richard Sulík sa 12. júla 2022 na tlačovej besede vyjadril, že SPP má v zásobníkoch 49 % plynu v porovnaní k celoročnej domácej spotrebe, čo predstavuje druhé najvyššie zásoby plynu v Európe (video, 4:04). 

Sulík sa podobne ako Klus vyjadril, že Slovensko je druhé spomedzi krajín EÚ v porovnaní naplnenosti zásobníkov zemného plynu voči ročnej spotrebe plynu. Podľa údajov databázy plynárenských zásobníkov v Európe (AGSI) z 12. júla však Slovensko figurovalo na treťom mieste. 

Na druhej strane, AGSI nedisponuje kompletnými údajmi a dáta uvádzajú len pomery naplnenosti dvoch prevádzkovateľov, Nafta a Pozagas, čo vynecháva zásobníky SPP. Dáta bez pátosu uverejnili prepočet, kde pomer stavu plynu k ročnej spotrebe sa pohybuje na úrovni 49 % za júl 2022.  

Z dostupných informácií a výrokov ministra hospodárstva sa Slovensko nachádza na druhom mieste v naplnenosti zásobníkov plynu v porovnaní k ročnej spotrebe. Ako už bolo spomenuté, Slovensko tiež vyjednalo výnimku, pri ktorej môže spotrebovať počas vykurovacej sezóny 3,874 miliardy metrov kubických plynu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.05.2024
success
error