DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Neštátne nemocnice nie sú len nemocnice, ktoré Pente, patria Pente, sú to aj nemocnice VÚC-iek, miest, čiže mali by ísť do nemocnice, mali by aj mali by ísť tam preto, lebo v neštátnych nemocniciach sa liečia 2 000 000 pacientov.

B. Kollár a R. Raši v Na telo - 08.07.2022
Neoveriteľné

Podľa zákona môže byť prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia štát alebo neštátny subjekt. Neštátne zdravotnícke zariadenie môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Týmito neštátnymi poskytovateľmi sú na Slovensku najčastejšie VÚC, mestá a obce alebo súkromní investori. 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) v apríli 2021 vyjadrila obavu, že zavedenie opatrení Plánu obnovy poškodí neštátne nemocnice, ktoré využívajú 3 milióny pacientov. 

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný vzhľadom na nedostupnosť informácií o množstve klientov neštátnych nemocníc.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.07.2022
success
error