DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Sú to opatrenia, ktoré prijali všetky štáty Európskej únie, iba Slovensko neprijalo ani zníženie DPH, ani reguláciu maloobchodných cien, veľkoobchodných cien ani transfery pre zraniteľné skupiny.

B. Kollár a R. Raši v Na telo - 08.07.2022
Pravda

V reakcií na aktuálnu zvýšenú infláciu, ktorá zasiahla Európu, sa niektoré členské štáty Európskej únie rozhodli znížiť DPH na najzákladnejšie tovary, ako sú potraviny, energie či palivá. Dokopy znížilo alebo zrušilo DPH na niektoré produkty 20 z 27 krajín EÚ, Slovensko sa medzi nimi však nenachádza. Okrem Slovenska ani jednu z vymenovaných opatrení nezaviedla Malta, tá má však v súčasnosti najnižšiu infláciu spomedzi krajín Európskej únie. Slovensko taktiež nezaviedlo žiadne z menovaných opatrení, výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Maďarsko, ktoré DPH neznížilo, zastropovalo ceny pohonných hmôt a niektorých potravín. V Rakúsku vláda predstavila plán boja proti inflácii, ktorý počíta s jednorazovým transferom 300 eur pre nízkopríjmové domácnosti, nezamestnaných a dôchodcov. 

V Nemecku bolo prijatých viacero opatrení na zníženie dopadov inflácie, vrátane zvýšených transferov pre sociálne slabšie skupiny, daňovej úľavy na pohonné hmoty a dotácie na energie. V Švédsku vláda znížila dane na pohonné hmoty a zvýšila dotácie na bývanie pre nízkopríjmové rodiny. V Dánsku obdržia dôchodcovia s nízkym príjmom jednorázový príspevok, a taktiež sa znížia odvody za energie. 

Na Slovensku bol prijatý balík protiinflačnej pomoci z dielne ministerstva financií, ktorý má pomôcť rodinám. Podľa viacerých odborníkov však tento balíček pomôže najmä strednej a vyššej spoločenskej vrstve, pričom najviac odkázané skupiny si príliš nepolepšia.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.07.2022
success
error