DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Tomáš

Hlas

Je to tabuľka, ktorá hovorí o tom, čo krajiny Európskej únie plus dokonca ešte niektoré ďalšie urobili proti inflácii, proti vysokým cenám energií a palív, pozrite sa na tie opatrenia, každá krajina niečo. Slovensko a Malta jedine vypadli z tohto, z tohto hodnotenia, tohto rešpektovaného inštitútu, pretože sme neurobili nič.

Tomáš, Beluský, Viskupič a Gyimesi - 15.06.2022
Pravda

Erik Tomáš odkazuje na publikáciu think-tanku Bruegel, ktorá sa venuje opatreniam vlád vybraných štátov EÚ a EHP od septembra 2021, s cieľom tlmiť dopady rastúcich cien energií. Táto obsahuje tabuľku s prehľadom prijatých opatrení, aj oznámených, no zatiaľ neprijatých opatrení. Slovensko v tabuľke nie je uvedené, ale v publikácii k opatreniam áno. Slovensko na rozdiel od mnohých ostatných štátov neprijalo opatrenia s okamžitou pôsobnosťou. Erik Tomáš apeluje na okamžitý stav, keď uvádza príklad so Slovákmi, ktorí pre rast cien jazdili za lacnejšími palivami do Maďarska. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Tabuľka rozlišuje medzi siedmimi oblasťami, v ktorých boli opatrenia prijaté či avizované. Materiál, s ktorým Erik Tomáš vystúpil v relácii O 5 minút 12 zahŕňa výlučne prvé štyri oblasti.

Metodologická príloha k publikácii žiadnu zmienku o Slovensku neobsahuje, Malta však spomenutá je. Slovensko nie je v tabuľkovom prehľade opatrení, no publikácia spomína niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré slovenská vláda v danej oblasti prijala alebo navrhla od septembra 2021. 

Ide napr. o návrh Richarda Sulíka na zavedenie dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou z jadra, ktorý však bol vzápätí zanechaný.

Zástupcovia vlády SR a Slovenských elektrární podpísali koncom februára 2022 memorandum, v ktorom sa dohodli na stanovenie fixných cien elektriny pre vybrané skupiny odberateľov v rokoch 2023 a 2024, bez ohľadu na vývoj veľkoobchodných cien energií na trhoch. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa naopak zaviazali, že do roku 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k dodatočným daňovým zaťaženiam Slovenských elektrární. Súhrnná úspora domácností na účtoch za elektrinu by v období najbližších dvoch rokov mala podľa ministra financií približne miliardu eur, vrátane DPH, uvádza SITA.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.06.2022
success
error