DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Matúš Šutaj Eštok

Hlas

Aj touto chcem poďakovať, že rozhodla ako rozhodla, že sa nedala ovplyvniť ministerkou a že rozhodla na základe dôkazov a faktov tak, že Daniel Lipšic bol disciplinárne pokarhaný.

Bittó Cigániková a Šutaj Eštok v Na telo - 09.06.2022
Pravda

Najvyšší správny súd SR 20.5. v rámci konania voči Danielovi Lipšicovi rozhodol, že sa špeciálny prokurátor dopustil disciplinárneho previnenia. Lipšic je vinný z toho, že sa nezdržal verejného vyslovovania svojho názoru na prípady, ktoré nie sú právoplatne skončené, čo je v rozpore so zákonnou povinnosťou prokurátora. Daniel Lipšic dostal za toto disciplinárne previnenie písomné pokarhanie a má tiež nahradiť trovy konania. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.06.2022
success
error