DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Len pre istotu, pani ministerka, zatiaľ za 2 roky vašej vlády ste zdvihli rodinné prídavky o 38 centov, len aby bolo úplne jasné, 38 centov. Od 1. júla už automaticky zvyšuje z tých terajších 25 na nejakých 27 bez ohľadu na vládu, pretože to sa vypočítava zo životného minima, hrdinsky idete pridať 2,50 od 1. júla každej maminke alebo otcovi s dieťatkom.

Pellegrini a Kolíková v Na telo - 01.06.2022
Nepravda

Nie je pravdou, že za dva roky vládnutia súčasnej vlády rástli prídavky na deti o 38 centov, rástli o 93 centov. Zároveň nie je pravdou, že rodinné prídavky by tento rok od 1. júla narástli na 27,5 eur, stalo by sa tak až 1. januára 2023. Súčasný vládny návrh prorodinných opatrení však ráta s nárastom na 30 eur už od 1. júla. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Peter Pellegrini zrejme hovorí o prídavkoch na deti, ktoré sa zvyšovali za súčasnej vláda dvakrát. 1. januára 2021 z 24,95 eur na 25,50 eur a 1. januára 2022 na 25,88 eur. Dokopy sa za súčasnej vlády táto dávka navýšila o 93 centov, nie 38. 

Výška prídavku na dieťa je naviazaná na sumu životného minima, ktorá sa mení k prvému júlu. Minister práce Milan Krajniak oznámil, že tento rok plánuje navýšiť životné minimum o 15 eur zo súčasných 218,06 na 233 eur. Rovnakým tempom by teda mal vzrásť aj prídavok na dieťa, teda z 25,88 eur na 27,59 eur. 

Vláda v rámci balíka pomoci rodinám navrhuje navýšenie prídavku na dieťa na 30 eur od 1. júla, následne na 50 eur od 1. januára.

Pellegrini však nehovorí pravdu, že v júli by aj bez prijatia vládneho prorodinného balíka vzrástli prídavky na deti len o 2,5 eur menej (27,59 namiesto 30), pretože tie sa automaticky menia k 1. januáru, nie k 1. júlu ako životné minimum. Bez prijatia balíka by teda prídavok na dieťa vzrástol automaticky od 1. januára na 27,59 eur. V prípade prijatia balíka však už bude v januári na úrovni 50 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.06.2022
success
error